Rozhlas a televízia Slovensko štartuje 20.decembra nový televízny športový kanál.

RTVS Šport bude dostupný pre všetkých našich divákov na všetkých distribučných platformách.

RTVS Šport na satelite:

Diváci satelitnej televízie Skylink nájdu RTVS Šport od 16. decembra na satelitnej pozícii:

Nová distribúcia programov cez satelit

Paralelná prevádzka sa týka Jednotky, Dvojky a Trojky.

Parametre satelitného vysielania, tak ako boli známe doposiaľ budú pokračovať v prevádzke do konca roka, maximálne do 1.1.2022 do 12:00 hodiny.

Na väčšine satelitných prijímačov dôjde k automatickému preladeniu. Ak sa tak nestane, divák si spustí vyhľadanie nových kanálov na svojom prijímači.

Distribúcia programov cez satelit do konca roka 2021

Účastnícke karty Skylink aj satelitné karty RTVS budú automaticky aktualizované o možnosť dekódovať nový televízny okruh RTVS Šport.

RTVS Šport na anténu:

Diváci, ktorí prijímajú televízne vysielanie cez anténu budú môcť rovnako sledovať RTVS Šport.

Na rozdiel od satelitného vysielania nebudú mať k dispozícii paralelné vysielanie. Ku zmenám v distribúcii a tým aj zmenám na televíznom prijímači bude dochádzať postupne medzi 13. a 16. decembrom.

Nová skladba programov v multiplexoch

Súčasná skladba programov:


Skladba multiplexov do trinásteho decembra 2021


Kábloví operátori:

Diváci s príjmom cez káblového resp. IPTV operátora a všetci ostatní diváci platenej televízie nájdu po 16. decembri nový televízny okruh v programovej ponuke. Ak sa tak nestane, je potrebné sa obrátiť na kontaktné centrum svojho poskytovateľa televízneho vysielania. Diváci budú mať možnosť sledovať Šport HD vo vysokom rozlíšení.

Šport HD nebude šírený v SD rozlíšení.

RTVS končí s distribúciou MPEG-2. Na príjem programových služieb RTVS bude na strane diváka potrebné mať zariadenia podporujúce minimálne MPEG-4 kompresný štandard.

Ďalšie informácie môžte nájsť na naladtesanasport.sk.