FM vysielanie
Príjem rozhlasových staníc RTVS podľa jednotlivých lokalít.

Banská Bystrica
Rádio Slovensko 90,1  
Rádio Regina 101,5  
Rádio Devín 102,0  
Rádio_FM 105,4  
 
Banská Štiavnica
Rádio Slovensko 99,0  
Rádio Devín 102,6  
 
Bardejov
Rádio Slovensko 93,5  
Rádio Devín 88,8  
Rádio Regina 89,3  
Rádio_FM 101,7  
 
Borský Mikuláš
Rádio Devín 95,6  
Rádio_FM 102,8  
 
Bratislava
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 99,3  
Rádio Devín 104,4  
Rádio_FM 89,3  
Rádio Patria 98,9  
 
Čadca
Rádio_FM 91,8  
 
Dolný Kubín
Rádio_FM 91,7  
 
Dubnica nad Váhom
Rádio Slovensko 92,2  
     
Giraltovce
Rádio Devín 99,9  
     
Košice
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 100,3  
Rádio Devín 96,2  
Rádio_FM 101,2  
Rádio Patria SV 702 kHz (stredné vlny)
 
Lučenec
Rádio Slovensko 103,6  
Rádio Regina 88,2  
Rádio_FM 98,0 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria 98,0 (18:00-6:00 Rádio_FM)
 
Malá Franková
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 100,3  
     
Medzilaborce
Rádio Regina 97,2  
     
Modrý kameň
Rádio Slovensko 90,9  
Rádio Regina 88,5  
Rádio Devín 103,1  
Rádio_FM 98,3 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria 98,3 (18:00-6:00 Rádio_FM)
 
Námestovo
Rádio Slovensko 102,4  
Rádio Regina 100,4  
Rádio Devín 88,7  
Rádio_FM 91,9  
 
Nitra
Rádio Slovensko 91,2  
Rádio Regina 102,2  
Rádio Patria SV 1098kHz (stredné vlny)
 
Nové Mesto nad Váhom
Rádio Slovensko 103,2  
Rádio Regina 100,7  
Rádio Devín 90,8  
 
Nové Zámky
Rádio Devín 94,6 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio_FM 102,8  
Rádio Patria 94,6 (18:00-6:00 Rádio Devín)
 
Osturňa
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 100,3  
     
Poprad
Rádio Slovensko 92,2  
Rádio Regina 96,9  
Rádio_FM 104,3  
Rádio Devín 94,2  
 
Prešov
Rádio Devín 106,7  
Rádio_FM 101,5  
 
Raslavice
Rádio Devín 97,6  
     
Rimavská Sobota
Rádio Regina 95,0  
 
Rožňava
Rádio Slovensko 97,3  
Rádio Regina 88,6  
Rádio Devín 90,0  
Rádio_FM 105,9 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria 105,9 (18:00-6:00 Rádio_FM)
 
Ružomberok
Rádio Slovensko 103,8  
Rádio Regina 100,6  
Rádio Devín 104.6  
Rádio_FM 102,1  
 
Snina
Rádio Slovensko 91,2  
Rádio Devín 102,2  
Rádio_FM 107,6  
 
Spišská Stará Ves
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 100,3  
     
Stará Ľubovňa
Rádio Slovensko 89,1  
Rádio Regina 102,3  
Rádio Devín 96,1  
Rádio_FM 98,9  
 
Svidník
Rádio Regina 94,4  
     
Štúrovo
Rádio Slovensko 96,3  
Rádio Regina 91,7  
Rádio Devín 106,2 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio_FM 103,7  
Rádio Patria 106,2 (18:00-6:00 Rádio Devín)
 
Trebišov
Rádio Regina 89,2  
Rádio Devín 99,7  
Rádio_FM 101,3  
Rádio Patria 106,7  
 
Trenčín
Rádio Slovensko 95,9  
Rádio Devín 97,8  
Rádio_FM 101,2  
 
Veľká Franková
Rádio Slovensko 92,2  
Rádio Regina 101,5  
     
Zvolen
Rádio Devín 99,8  
Rádio_FM 89,0  
 
Ždiar
Rádio Slovensko 92,2  
Rádio Regina 101,5  Žiar nad Hronom
Rádio_FM 98,4  
 
Žilina
Rádio Slovensko 103,5  
Rádio Regina 100,1  
Rádio Devín 97,2  
Rádio_FM 94,5  
     

Poznámky:

- V prípade problémov so signálom, alebo pri poruche, pošlite e-mail na poruchy.vysielacov@rtvs.sk .
- V prípade, že sa vaše mesto nenachádza v zozname, skúste príjem z najbližšej možnej lokality.
- Umiestnenie vysielačov v niektorých prípadoch nie je geograficky totožné s jednotlivými mestami.

Prílohy