FM vysielanie
Príjem rozhlasových staníc RTVS podľa jednotlivých lokalít.

Banská Bystrica
Rádio Slovensko 90,1  
Rádio Regina 101,5  
Rádio Devín 102,0  
Rádio_FM 105,4  
 
Banská Štiavnica
Rádio Slovensko 99,0  
Rádio Devín 102,6  
 
Bardejov
Rádio Slovensko 93,5  
Rádio Devín 88,8  
Rádio Regina 89,3  
Rádio_FM 101,7  
 
Borský Mikuláš
Rádio Devín 95,6  
Rádio_FM 102,8  
 
Bratislava
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 99,3  
Rádio Devín 104,4  
Rádio_FM 89,3  
Rádio Patria 98,9 (18:00-6:00 Rádio RSI)
Rádio RSI 98,9 (6:00-18:00 Rádio Patria)
 
Čadca
Rádio_FM 91,8  
 
Dolný Kubín
Rádio_FM 91,7  
 
Dubnica nad Váhom
Rádio Slovensko 92,2  
     
Dunajská Streda - Šamorín
Rádio Patria 91,4  
 
Giraltovce
Rádio Devín 99,9  
     
Košice
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 100,3  
Rádio Devín 96,2  
Rádio_FM 101,2  
 
Lučenec
Rádio Slovensko 103,6  
Rádio Regina 88,2  
Rádio_FM 98,0 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria 98,0 (18:00-6:00 Rádio_FM)
 
Malá Franková
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 100,3  
     
Medzilaborce
Rádio Regina 97,2  
     
Modrý Kameň
Rádio Slovensko 90,9  
Rádio Regina 88,5  
Rádio Devín 103,1  
Rádio_FM 98,3 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria 98,3 (18:00-6:00 Rádio_FM)
 
Moldava nad Bodvou
Rádio_FM  105,8 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria  105,8 (18:00-6:00 Rádio_FM)
 
Námestovo
Rádio Slovensko 102,4  
Rádio Regina 100,4  
Rádio Devín 88,7  
Rádio_FM 91,9  
 
Nitra
Rádio Slovensko 91,2  
Rádio Regina 102,2  
 
Nové Mesto nad Váhom
Rádio Slovensko 103,2  
Rádio Regina 100,7  
Rádio Devín 90,8  
 
Nové Zámky
Rádio Devín 94,6 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio_FM 102,8  
Rádio Patria 94,6 (18:00-6:00 Rádio Devín)
 
Osturňa
Rádio Slovensko 89,6 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria 89,6 (18:00-6:00 Rádio Devín)
     
Plešivec
Rádio Devín 96,6  
Rádio Regina 100,3  
     
Poprad
Rádio Slovensko 92,2  
Rádio Regina 96,9  
Rádio_FM 104,3  
Rádio Devín 94,2  
 
Prešov
Rádio Devín 106,7  
Rádio_FM 101,5  
 
Raslavice
Rádio Devín 97,6  
     
Rimavská Sobota
Rádio Regina 95,0  
 
Rožňava
Rádio Slovensko 97,3  
Rádio Regina 88,6  
Rádio Devín 90,0  
Rádio_FM 105,9 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio Patria 105,9 (18:00-6:00 Rádio_FM)
 
Ružomberok
Rádio Slovensko 103,8  
Rádio Regina 100,6  
Rádio Devín 104.6  
Rádio_FM 102,1  
 
Senec
Rádio Patria 102,4 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio RSI 102,4 (18:00-6:00 Rádio RSI)
 
Snina
Rádio Slovensko 91,2  
Rádio Devín 102,2  
Rádio_FM 107,6  
 
Spišská Nová Ves
Rádio Regina 101,9  
 
Spišská Stará Ves
Rádio Slovensko 96,6  
Rádio Regina 100,3  
     
Stará Ľubovňa
Rádio Slovensko 89,1  
Rádio Regina 102,3  
Rádio Devín 96,1  
Rádio_FM 98,9  
 
Svidník
Rádio Regina 94,4  
     
Štúrovo
Rádio Slovensko 96,3  
Rádio Regina 91,7  
Rádio Devín 106,2 (6:00-18:00 Rádio Patria)
Rádio_FM 103,7  
Rádio Patria 106,2 (18:00-6:00 Rádio Devín)
 
Trebišov
Rádio Regina 89,2  
Rádio Devín 99,7  
Rádio_FM 101,3  
Rádio Patria 106,7  
 
Trenčín
Rádio Slovensko 95,9  
Rádio Devín 97,8  
Rádio_FM 101,2  
 
Veľká Franková
Rádio Slovensko 92,2  
Rádio Regina 101,5  
     
Zvolen
Rádio Devín 99,8  
Rádio_FM 89,0  
 
Ždiar
Rádio Slovensko 92,2  
Rádio Regina 101,5  Žiar nad Hronom
Rádio_FM 98,4  
 
Žilina
Rádio Slovensko 103,5  
Rádio Regina 100,1  
Rádio Devín 97,2  
Rádio_FM 94,5  
     

Poznámky:

- V prípade problémov so signálom, alebo pri poruche, pošlite e-mail na poruchy.vysielacov@rtvs.sk .
- V prípade, že sa vaše mesto nenachádza v zozname, skúste príjem z najbližšej možnej lokality.
- Umiestnenie vysielačov v niektorých prípadoch nie je geograficky totožné s jednotlivými mestami.

Prílohy