Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu podľa § 11 ods. 5 zákona č. 157/2024 Z. z. o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Je potrebné zvoliť jedného odborníka za oblasť televízneho vysielania, jedného odborníka za oblasť rozhlasového vysielania, jedného odborníka za oblasť ekonómie, jedného odborníka za oblasť práva ajedného odborníka za oblasť informačných technológií (§ 11 ods. 3). Podrobnosti sú uvedené v priloženom dokumente.

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady STVR (PDF, 119kB)