STVR si vo svojom vysielaní aj počas leta pripomína významné pamätné dni a sviatky. Aj v piatok 5. júla tak ponúkne svojim divákom a poslucháčom tematické vysielanie pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ale neopomenie ani pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý taktiež pripadá na tento dátum.

Bratislava, 3. júl 2024


Jednotka

Sviatočné dopoludnie na Jednotke sa ponesie v znamení obľúbených archívnych rozprávok – Koník z ebenu a Dlhý, široký, Bystrozraký. O 10.00 h odvysiela Jednotka priamy prenos zo Slávnostnej svätej omše pri príležitosti národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre. Po nej budú nasledovať rodinné filmy – Nekonečná nevystupovať, koprodukčná rozprávka STVR O liečivej vode a Rozprávky bratov Grimmovcov. Podvečer sa diváci môžu tešiť nafilmovú klasiku Jáchyme, hoď ho do stroje!,ktorý je zaradený k 100. výročiu narodenia Oldřicha Lipského, ako aj na premiéru rodinného filmu Ako som sa naučila lietať o prázdninovom dospievaní v slnečnom Chorvátsku. Večer o 20.30 h uvedie Jednotka priamy prenos z osláv sviatku svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín anásledne koprodukčný film STVR Cyril a Metod Apoštoli Slovanov.

Dvojka

Druhý programový okruh ponúkne v hlavnom vysielacom čase nový dokument z tvorby televízneho štúdia STVR v Košiciach s názvom Pod rímskym slnkom o zrodení, úlohe a odkaze Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý je najvýznamnejšou cirkevnou, národnou a kultúrnou inštitúciou Slovákov. Počas sviatočného dňa Dvojka uvedie aj ďalší premiérový dokument STVR Toto bola moja cesta, ktorý je portrétom kanadského Slováka, rodáka z Modry, reverenda Dušana Tótha. Ide o výnimočnú osobnosť, ktorá ďaleko presiahla hranice Slovenskej republiky – bývalého herca, moderátora, aktéra tajného rozhlasového vysielania Dunaj, neskôr evanjelického kňaza v Kanade. Tretia dokumentárna novinka nesie názov Dejiny Slovenska o osídlení nášho územia od najstarších čias s dôrazom na sťahovanie národov a príchod Slovanov na územie medzi Tatrami a Dunajom.

Cyrilo-metodský odkaz divákom Dvojky sprostredkujú aj ďalšie programy z nedávnej dokumentárnej tvorby STVR Konštantínov tajný kód, Po stopách Veľkomoravanov, či Morava, rieka bez hraníc. Zahraničných Slovákov predstavia dokumenty premiérované v uplynulých rokoch (KIWAK tatranský, Slováci dolu hlavou, Slováci v Argentíne, Denník architekta, Zmenil tvár Šanghaja) a chýbať nebude ani výber archívnych titulov zostavených do tradičného pásma Noc so zahraničnými Slovákmi.

Rádio Slovenskopri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda ponúkne poslucháčom reportáž Lukáša Mana Chrámy zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorých je na Slovensku vyše tridsať. Zákulisné prípravy Národnej púte v Nitre, ktorá je venovaná solúnskym bratom a má na Slovensku dlhoročnú tradíciu priblíži poslucháčom Rádia Slovensko redaktor Adrián Tóthezére. Odkaz sv. Cyrila a Metoda bude rezonovať v rannej aj v popoludňajšej téme. Ráno sa moderátor Richard Dedek bude poslucháčov pýtať, kedy naposledy písali písaným písmom a v popoludňajšom vysielaní bude moderátorka Dáša Omastová zisťovať, čo by poslucháči na slovenskom jazyku zmenili. Prirodzene počas celého slávnostného dňa budú aj aktuálne spravodajské príspevky venované oslavám sv. Cyrila a Metoda na našom území.

Rádio Devínponúkne počas sviatku sv. Cyrila a Metoda premiérové i reprízové formáty, ktoré odkazujú k slovanskej kultúrnej tradícii. O 10.00 h si premiérová Ars musica bude všímať slovo ako nositeľa poznania. Pôsobenie solúnskych bratov je spojené s myšlienkami vierovyznania a sprostredkovania cesty práve k poznaniu. Poslucháči si vypočujú hudobné diela Jána Levoslava Bella, Miloša Ruppeldta, Ladislava Stančeka, Ivana Hrušovského na starosloviensky text a oratóriá Cyrillo-Metodiáda Egona Kráka a Devínske bralo Norberta Bodnára. O 13.00 h príde na rad ďalšia časť letného reprízového návratu k čítaniu vo formáte Parnas - Veľkomoravské literárne pamiatky. Relácia Hudba.sk o 13.30 h ponúkne tvorbu slovenských skladateľov inšpirovanú byzantskou spiritualitou Hvalospjev ljubavi Lukáša Borzíka, výber zo Sláčikového kvarteta č. 1 Gospodi vozzvach“ Jevgenija Iršaia. O 15.30 h ponúkne Rádio Devín pásmo Jozefa Lenharta Tí, čo nám priniesli písmo. O 16.00 h bude nasledovať rozhlasová kompozícia Etely Čárskej, Otvorte dvere ducha svojho pozorne!, ktorá je venovaná solúnskym bratom. O 19.00 h bude sviatočné Koncertné Rádio Devín patriť gréckej hudbe, spojeniu dvoch prístupov ku kompozícií. Vassilis Tsabropulos je etablovaným džezovým interpretom. V jeho diskografii má zvláštne postavenie projekt s názvom AKROASIS, v ktorom s veľkým rešpektom a zmyslom pre poetiku spracoval byzantské spevy. O 21.00 h prinesie Rádio Devín na svoje frekvencie rozhlasovú hru Mojmíra Grolla Kauza Metod s Mariánom Geišbergom v hlavnej úlohe. Slávnostný deň ukončí o 23.00 h premiérová Musica slovaca s dielom Tibora Andrašovana Cyril a Metod, oratórium pre symfonický orchester, sóla a miešaný zbor.

Rádio_FM sa sviatku sv. Cyrila a Metoda bude venovať prostredníctvom bežného spravodajstva, v kontexte témy však aj v popoludňajšom prime time témou Historické dvojice v piesňach. Filmová rubrika prinesie prehľad bratských dvojíc venujúcich sa filmu.

Rádio Regina Stred na sviatok sv. Cyrila a Metoda odvysiela premiéru fíčra O človeku ll. Venovaný bude mladému rezbárovi Tomášovi Lajmonovi z Nižnej. Umelecké spracovanie dreva vyštudoval vo svojom rodisku na Orave a práca s drevom nie je len zdrojom jeho obživy, ale i vnútorného naplnenia a rozvoja. Venuje sa ľudovej i poľovníckej tematike, no najbližšia mu je tematika náboženská. Vďaka tomu je podstatnou časťou jeho tvorby práca pre kostoly.V sviatočnom predpoludňajšom vysielanísa Rádio Regina Stred naživo prenesiedo Terchovej. Poslucháčom ponúkne atmosféru 35. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej.

Radio Slovakia International odvysiela rozhovor s košickým eparchom, arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorý porozpráva o tom, čo bolo na našom území pred príchodom solúnskych bratov. Prezradí o nich známe i menej známe fakty a zamyslí sa nad tým, čo by bolo s našou kultúrou, keby sv. Cyril a Metod neprišli. Následne rímsko-katolícky duchovný, historik a slavista prof. Peter Zubko predstaví životné príbehy sv. Cyrila a Metoda nielen v súvislosti s misiou na Veľkú Moravu.