Televízne spravodajstvo RTVS označili diváci za najobjektívnejšie na Slovensku kontinuálne už po 18. raz. V aktuálnom prieskume agentúry MEDIAN SK zameranom na prvý kvartál 2024 označilo spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie 27,9 % opýtaných, pričom oproti predchádzajúcemu kvartálu ide o nárast o 1,3 %. RTVS od druhej priečky delí až 10,3 percentuálnych bodov.

Bratislava, 21. jún 2024


„Kontinuálny nárast divákov, ktorí považujú televízne spravodajstvo RTVS za najobjektívnejšie na Slovensku, je jasným dôkazom toho, že úloha verejnoprávneho média je v spoločnosti nezastupiteľná. Aj vzhľadom na výsledky aktuálneho prieskumu je paradoxné, že práve neobjektívnosť a nevyváženosť je hlavnou výčitkou vlády voči RTVS a argumentom na podporu jej zrušenia a vytvorenia novej inštitúcie. Zamestnanci a spolupracovníci sekcie spravodajstva a publicistiky dôsledne dbajú na dodržiavanie princípov verejnoprávnosti a vysokých štandardov novinárskej etiky v súlade so štatútom pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, čo dokazujú aj výsledky prieskumov. Dúfam, že verejnoprávne médium si pod novým názvom a s novým vedením udrží priazeň divákov a naďalej bude aktuálnym, nestranným, objektívnym, pravdivým a vyváženým zdrojom informácií pre všetkých ľudí na Slovensku," uviedol generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

V prieskume objektívnosti televízneho spravodajstva sa na ďalších miestach umiestnili TA3 (17,6 %), TV Markíza (16,6 %) a TV JOJ (16,2 %).

MEDIAN SK realizoval prieskum zameraný na najobjektívnejšie televízne spravodajstvo v slovenských televíziách v termíne január až marec 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 2.033 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.


Zdroj: MML Omnibus, 2024/1, MEDIAN SK