Symfonický orchester Slovenského rozhlasu odohrá v piatok 19. januára o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 5. abonentný koncert. V rámci koncertu ponúkne majstrovské diela troch významných skladateľov: Johannesa Brahmsa, Ericha Wolfganga Korngolda a Piotra Iľjiča Čajkovského. Priaznivci vážnej hudby si budú môcť koncert vypočuť v priamom prenose vo vysielaní Rádia Devín.

Bratislava, 18. januára 2024


Koncert sa začne Tragickou predohrou, op. 81 od Johannesa Brahmsa. Toto dielo, plné drámy a hlbokých emócií, zobrazuje búrlivý, dramatický charakter a predznamenáva jedno z najhlbších výpovedí v skladateľovej hudbe. Prvýkrát bolo predstavené v roku 1880 vo Viedni a odvtedy si udržiava svoje pevné miesto v srdciach hudobných nadšencov.

Nasledovať bude Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35 od Ericha Wolfganga Korngolda. Tento koncert, napísaný v postromantickom idióme, je známy svojou jasnou a sviežou orchestráciou. Jeho bohaté melódie a virtuózne pasáže z neho urobia nezabudnuteľný hudobný zážitok. Koncert bude mať tri časti: 1. Moderato nobile, 2. Romance. Andante a 3. Finale. Allegro assai vivace.

Po prestávke bude koncert pokračovať Symfóniou č. 5 e mol, op. 64 od Piotra Iľjiča Čajkovského. Táto symfónia, ktorá vznikla v období osobnej aj spoločenskej krízy, odráža Čajkovského schopnosť prekonávať tieto výzvy a nachádzať krásu i nádej v ťažkých časoch. Symfónia má štyri časti: 1. Andante – Allegro con anima, 2. Andante cantabile con alcuna licenza, 3. Valse. Allegro moderato, 4. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace.

Koncert obohatí výnimočné umenie dirigenta Ondreja Lenárda a huslistu Juraja Čižmaroviča. Ondrej Lenárd je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských dirigentov 20. storočia, ktorý sa vyznačuje zmyslom pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Počas svojej kariéry spolupracoval s mnohými významnými orchestrami i sólistami, hosťoval v mnohých európskych krajinách, ale tiež v zámorí a dirigoval renomované zahraničné telesá. Získal mnohé ocenenia doma aj v zahraničí.

Juraj Čižmarovič, slovenský huslista, ktorý je známy svojimi vynikajúcimi výkonmi na medzinárodnej scéne. Pôsobí ako sólista, dirigent aj koncertný majster a vo všetkých troch oblastiach je jeho umenie obohacujúce. Žije v Nemecku, no často hosťuje v Španielsku, či južnej Kórei. Slovenskej hudbe venuje mimoriadnu pozornosť a mnohé kompozície vznikli práve jeho iniciatívy.

Výnimočný 5. abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ponúkne poslucháčom vo svojom vysielaní Rádio Devín v piatok 19. januára o 19.00 h.