Televízne spravodajstvo RTVS považujú diváci za najobjektívnejšie na Slovensku kontinuálne už 4 roky. V aktuálnom prieskume agentúry MEDIAN SK zameranom na tretí kvartál 2023 označilo spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie 25,2 % . RTVS od druhej priečky delí až 5,7 percentuálneho bodu.

Bratislava, 17. november 2023

„Fakt, že diváci vnímajú televízne spravodajstvo RTVS dlhodobo ako najobjektívnejšie a ich počet kontinuálne rastie je potvrdením, že verejnoprávne médium si svedomito plní svoje zákonné povinnosti a napĺňa svoju misiu. Spravodajstvo RTVS, ktoré divákom ponúkame počas celého dňa na RTVS :24, ako aj v pravidelných spravodajských blokoch na Jednotke, je kľúčovým pilierom RTVS a teší ma, že sa nám darí ho postupne zlepšovať, inovovať a posilňovať najmä regionálne spravodajské štáby . Ďakujem svojim kolegom zo sekcie spravodajstva a publicistiky za ich profesionalitu a nasadenie," uviedla riaditeľka Sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Anna Sámelová .

V prieskume objektívnosti televízneho spravodajstva sa na ďalších miestach umiestnili TA3 (19,5 %), TV Markíza (15,3 %) a TV JOJ (13,6 %).

MEDIAN SK realizoval prieskum zameraný na najobjektívnejšie televízne spravodajstvo v slovenských televíziách v termíne júl až september 2023. Prieskumu sa zúčastnilo 2.038 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.


Zdroj: MML Omnibus, 2023/3, MEDIAN SK