Tabuľa z indickej čiernej žuly s rozmermi 90x70 cm vznikla podľa grafického návrhu Patrika Ševčíka, vedúceho Katedry grafiky na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Umiestnená je na budove Štúdia RTVS na ulici Prof. Sáru 1 v Banskej Bystrici. V deň 55. výročia okupácie Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy ju odhalili predstavitelia mesta a Rozhlasu a televízie Slovenska.

Bratislava, 21. august 2023


Ota Plávková, rodená Veljačiková, sa narodila 24. marca 1926 v meste pod Urpínom, kde absolvovala Obchodnú akadémiu. V okupačnom roku 1968 pracovala ako redaktorka Československého rozhlasu v banskobystrickom štúdiu, z ktorého riadila v pohnutých augustových dňoch vysielanie. Po tom, čo ju vyhostili z rodného mesta a Stredoslovenského kraja, sa usadila v Bratislave, kde pracovala ako administratívna pracovníčka.

„Skutočná hodnota mesta je pretavená do činov osobností píšucich jeho dejiny. Banská Bystrica bola vždy bohatá na nasledovaniahodných ľudí. Jednou z nich je rozhodne aj pani Ota Plávková, ktorá má za sebou rozmanitý profesijný život. V kľúčových momentoch prejavila odvahu a nezlomnosť. V srdci Slovenska sa narodila a tu je aj pochovaná. Som rád, že ďalšia z pamätných tabúľ na území nášho mesta je venovaná práve tejto významnej osobnosti,“ hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Od roku 1970 nemohla publikovať, bola verejne diskriminovaná a neustále prenasledovaná Štátnou bezpečnosťou. Napriek príkoriam zo strany totalitného štátu odsúdila okupáciu Afganistanu a na svojom pracovisku našla odvahu šíriť Chartu ´77. V roku 1989 sa dočkala vytúženej slobody, kedy ju zároveň Slovenský zväz novinárov rehabilitoval. O rok neskôr tak spravil aj Československý rozhlas. Ota Plávková zomrela 1. novembra 2002 v Bratislave.

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj pri odhalení pamätnej tabule ocenil prácu všetkých

rozhlasových pracovníkov, redaktorov, spravodajcov a technikov, ktorí v prvých dňoch

okupácie často riskovali svoje životy pri informovaní verejnosti o aktuálnej situácii. Zároveň

dodal, že „život a dielo Oty Plávkovej sú aktuálne a inšpiratívne aj pre súčasných žurnalistov“.

„Pamätná tabuľa na priečelí banskobystrického štúdia RTVS nám bude odteraz denne pripomínať odkaz statočnej ženy, vynikajúcej redaktorky a zároveň láskavej matky. Nepodľahla totalitnému režimu, hrdinsky ho kritizovala – na rozdiel od jej mnohých bývalých rozhlasových kolegov. Spolu s rodinou si pre verejnú obhajobu slobody a demokracie vrchovato vytrpela príkoria v réžii štátnej bezpečnosti. Pamätná tabuľa je ďalším kamienkom do mozaiky splácania historického dlhu voči tejto výnimočnej osobnosti našej inštitúcie i mesta“ dodáva riaditeľ Štúdia RTVS Banská Bystrica Miroslav Debnár.

Odhalenia pamätnej tabule Ote Plávkovej sa zúčastnili aj jej vnuci Maroš a Juraj, ktorí ocenili, že na odkaz ich starej mamy sa nezabudlo.

V nedávnom období o Ote Plávkovej v banskobystrickom štúdiu RTVS pripravili rozhlasový fíčer, televízny dokument Nezlomená i knihu autora Michala Várošíka, aby jej inšpiratívny život a dielo priblížili širokej verejnosti.