V piatok 6. novembra vyvrcholil v Bratislave 13. ročník medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež PRIX EX AEQUO. Festival prebiehal kvôli pandemickej situácii online a výsledky si mohli tvorcovia a poslucháči vypočuť v piatok podvečer vo vysielaní relácie Rádia Devín Ars Litera. V aktuálnom ročníku súťažilo 21 rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových hier pre mládež z produkcie jedenástich vysielateľov.

Bratislava, 6. november 2020

Organizátorom festivalu je už tradične RTVS v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU). Trinásty ročník bol však o niečo výnimočnejší. Z dôvodu celosvetovej pandemickej situácie sa podujatie dočasne presunulo z priestorov budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave do online sveta.

Charakter festivalu, ktorý podporuje tvorbu umeleckých diel pre deti a mládež v oblasti rozhlasovej drámy a medzinárodnú výmenu v oblasti rozhlasovej drámy pre deti a mládež, však zostal zachovaný. Jedenásti porotcovia, nominovaní jednotlivými účastníckymi organizáciami, svoje návrhy na PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú hru a PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej hre tlmočili mailovou formou a definitívne o víťazoch rozhodli počas videokonferencie.

PRIX EX AEQUO za najlepšiu rozhlasovú hru si odniesol Český rozhlas s dielom Komáre sa ženili alebo Zo života otravného hmyzu (huMOR na tie vaše rody). Príbeh komára Zdendu a svetlušky Soničky je podľa poroty „vynikajúco napísaným textom, ktorý podáva vážne témy hravou formou a svojou príťažlivosťou oslovuje deti aj dospelých. S takouto kvalitou sa v rozhlasových hrách nestretávame často. Príbeh hovorí o slobode názoru, slobodnej voľbe života a lásky a solidarite, bez poučujúceho tónu."

PRIX EX AEQUO za výnimočný výkon v rozhlasovej hre získala Eva Staaf za réžiu hry z produkcie Swedish Radio Stockholm Bratia Levie Srdce. Porota konštatovala, že režisérka Eva Staaf preukázala výnimočnú vnímavosť pri výbere hlasov a režisérskom vedení účinkujúcich hercov. Vyzdvihla najmä prirodzený herecký výkon obidvoch mladých protagonistov. Hra podľa hodnotiacich odborníkov, formou podobnou filmovému spracovaniu, vťahuje poslucháča do sveta z príbehu Astrid Lindgrenovej.

Svoje nadšenie z trinásteho ročníka festivalu neskrýva ani generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. „Rozhlasová hra je kráľovský a vrcholový žáner rozhlasovej tvorby. Je preto mimoriadne potešujúce, že Slovenský rozhlas od začiatku svojej čochvíľa 95-ročnej histórie tomuto žánru venuje veľkú a dlhotrvajúcu pozornosť, ktorá prerástla do tradície. Rád konštatujem, že Slovensko, ako malá krajina, je veľmocou a kráľovstvom rozhlasovej hry. Svedčí o tom už 13. ročník Medzinárodného festivalu rozhlasovej hry PRIX EX AEQUO. Ďakujem porotcom za ich prácu a úprimne blahoželám všetkým víťazom," uviedol.

„Nositelia ocenení ukázali, aké rôznorodé, a pritom uchvacujúce, môžu byť podoby súčasnej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež. Teší nás, že aj všetky súťažné príspevky - vrátane dvoch rozhlasových hier z produkcie RTVS - mierili priamo k podstate umenia ako niečoho bytostne potrebného pre malého a mladého poslucháča a svoje hodnoty poskytli v zvukovo i myšlienkovo príťažlivej podobe," komentovala výsledky vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.