Informácie o úhradách za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania pre domácnosti a pre zamestnávateľov sa nachádzajú na stránke uhrady.rtvs.sk .


Call centrum: 02/323 333 22


Mail: uhrady@rtvs.sk