Korešpondenčná adresa a fakturačné údaje

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

IČO 47232480
IČ DPH SK2023169973
Bežný účet 2624455221/1100


Hlavné telefónne číslo, spojovateľ

02/6061 1111


Podateľne RTVS

Otváracie hodiny:

Mlynská dolina
845 45  Bratislava
pondelok - štvrtok: 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00
piatok:                      8:00 - 12:00; 12:30 - 15:00


Mýtna 1
817 55  Bratislava
pondelok - štvrtok: 13:30 - 16:00
piatok:                      13:30 - 15:00
Štúdio RTVS Košice
Rastislavova 13
043 07 Košice
055/723 3157

Štúdio RTVS Banská Bystrica

Profesora Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
048/ 47 17 150


Úhrada za služby rozhlasového a televízneho vysielania
02/3233 3322

 

Kontakt pre médiá

Sekcia marketingu a komunikácie RTVS

Dominika Šulková

PR manažér – korporátne PR
Telefón: +421 2 60 61 1159

Juraj Kadáš

PR manažér –programové PR
Telefón: +421 2 6061 1103
E-mail: press@rtvs.sk

 

Kontakt pre verejnosť

Otázky a pripomienky: vsv@rtvs.sk

RTVS na sociálnych sieťach

Oficiálna Facebook stránka
Oficiálna Twitter stránka
Oficiálny YouTube kanál
Oficiálny Vimeo kanál