Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS , je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.:38558/B.

Sídlo spoločnosti:
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava


Media RTVS, s.r.o.
Konateľ spoločnosti a riaditeľ Ing. Martin Hauptvogel   e-mail
 
Ekonómka spoločnosti Ing. Ľudmila Hemžalová tel.: 02/32508904 e-mail
Project manager (sponzoring, injektáž) Mgr. Anetta Krátka tel.: 02/60613588 e-mail
Marketing manager (cenotvorba, program, analýzy) Ing. Martin Baček tel.: 02/60613567 e-mail
Sales manager (mediálne spolupráce a partnerstvá) Mgr. Adriana Jakubčíková tel.: 02/32508906 e-mail
Account manager Mgr. Miroslava Ostrochovská tel.: 02/32508901 e-mail
 
ROZHLAS
Account & traffic manager Mgr. Danica Kobárová tel.: 02/32508902 e-mail
Sales manager Martina Bachanová tel.: 02/32508905 e-mail
Account manager (mediálne spolupráce)
Mgr. Eva Morávková
tel.:
02/32508901
e-mail
Project manager (mediamix)
JUDr. Peter Paška
tel.:
02/23508901
e-mail
 
TELEVÍZIA
Sales manager (reklama) Mgr. Marie Špačková tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (telenákup) Peter Szabo tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (product placement) Mgr. Mojmír Paulička tel.: 02/60613567 e-mail
Traffic manager (vysielanie) Andrej Letko tel.: 02/60613567 e-mailCENNÍKY A PREZENTÁCIE

Prílohy


Obchodný model 2016 

Obchodný model 2017

Všeobecné obchodné podmienky 2016

Všeobecné obchodné podmienky 2017

Technické podmienky 2016

Technické podmienky 2017

Rozhlasový cenník 2016

Rozhlasový cenník 2017

Rozhlasové projekty 2016

Rozhlasové projekty 2017

Výroba komerčných prvkov 2016

Výroba komerčných prvkov 2017

Vysvetlenie TV cenníka komercie

Detský cenník 2016 

Detský cenník 2017

1 - TV - december - cenník komerčných prvkov

2 - TV - december - cenník komerčných prvkov

1 - TV - cenník telenákupu 2016

2 - TV - cenník telenákupu 2016 

Liga majstrov UEFA 2016/2017

Európska liga UEFA 2016/2017