Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS , je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.:38558/B.

Sídlo spoločnosti:
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava


Media RTVS, s.r.o.
Konateľ spoločnosti a riaditeľ Ing. Martin Hauptvogel   e-mail
 
Ekonómka spoločnosti Ing. Ľudmila Hemžalová tel.: 02/32508904 e-mail
Project manager (sponzoring, injektáž) Mgr. Anetta Krátka tel.: 02/60613513 e-mail
Marketing manager (cenníky, peoplemetre, program) Ing. Martin Baček tel.: 02/60613567 e-mail
Sales manager (mediálne spolupráce a partnerstvá) Mgr. Adriana Jakubčíková tel.: 02/32508906 e-mail
Account manager Mgr. Eva Morávková tel.: 02/32508901 e-mail
 
Slovenský rozhlas
Account & traffic manager Mgr. Danica Kobárová tel.: 02/32508902 e-mail
Sales manager Martina Bachanová tel.: 02/32508905 e-mail
 
Slovenská televízia
Sales manager (reklama) Mgr. Marie Špačková tel.: 02/60613555 e-mail
Sales manager (telenákup) Peter Szabo tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (product placement) Ing. Mojmír Paulička tel.: 02/60613515 e-mail
Traffic manager (betacamy, vysielanie) Andrej Letko tel.: 02/60613591 e-mailCENNÍKY A PREZENTÁCIE

Prílohy

Obchodný model 2014

Obchodný model 2015

Všeobecné obchodné podmienky 2014

Všeobecné obchodné podmienky 2015

Technické podmienky 2014

Technické podmienky 2015

Rozhlasový cenník 2014

Rozhlasový cenník 2015

Rozhlasové projekty 2014

Rozhlasové projekty 2015

Výroba komerčných prvkov 2014

Výroba komerčných prvkov 2015

Vysvetlenie TV cenníka komercie

Detský cenník - 2. polrok 2014

1 - TV - december - cenník komerčných prvkov

2 - TV - december - cenník komerčných prvkov

1 - TV - Január - cenník komerčných prvkov

2 - TV - Január - cenník komerčných prvkov

1 - TV - Cenník telenákupu jeseň 2014

2 - TV - Cenník telenákupu jeseň 2014

1 - TV - cenník telenákupu 2015

2 - TV - cenník telenákupu 2015

Liga majstrov 2014/2015

Európska liga UEFA 2014/2015 ŠK SLOVAN