Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS , je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.:38558/B.

Sídlo spoločnosti:
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava


Media RTVS, s.r.o.
Konateľ spoločnosti a riaditeľ Ing. Martin Hauptvogel   e-mail
 
Ekonómka spoločnosti Ing. Ľudmila Hemžalová tel.: 02/32508904 e-mail
Project manager (sponzoring, injektáž) Mgr. Anetta Krátka tel.: 02/60613513 e-mail
Marketing manager (cenníky, peoplemetre, program) Ing. Martin Baček tel.: 02/60613567 e-mail
Sales manager (mediálne spolupráce a partnerstvá) Mgr. Adriana Jakubčíková tel.: 02/32508906 e-mail
Account manager Mgr. Eva Morávková tel.: 02/32508901 e-mail
 
Slovenský rozhlas
Account & traffic manager Mgr. Danica Kobárová tel.: 02/32508902 e-mail
Sales manager Martina Bachanová tel.: 02/32508905 e-mail
 
Slovenská televízia
Sales manager (reklama) Mgr. Marie Špačková tel.: 02/60613555 e-mail
Sales manager (telenákup) Peter Szabo tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (product placement) Mgr. Mojmír Paulička tel.: 02/60613515 e-mail
Traffic manager (vysielanie) Andrej Letko tel.: 02/60613591 e-mailCENNÍKY A PREZENTÁCIE

Prílohy


Obchodný model 2016

Všeobecné obchodné podmienky 2016

Technické podmienky 2016

Rozhlasový cenník 2016

Rozhlasové projekty 2016

Výroba komerčných prvkov 2016

Vysvetlenie TV cenníka komercie

Detský cenník 2016

1 - TV - máj - cenník komerčných prvkov

2 - TV - máj - cenník komerčných prvkov

1 - TV - jún - cenník komerčných prvkov

2 - TV - jún - cenník komerčných prvkov

1 - TV - cenník telenákupu 2016

2 - TV - cenník telenákupu 2016

Liga majstrov UEFA 2015/2016

Európska liga UEFA 2015/2016