Media RTVS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a exkluzívnym predajcom vysielacieho priestoru vyhradeného pre mediálnu komerčnú komunikáciu na televíznych a rozhlasových programových službách RTVS , je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRo, vložka č.:38558/B.

Sídlo spoločnosti:
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava


Media RTVS, s.r.o.
Konateľ spoločnosti a riaditeľ Ing. Martin Hauptvogel   e-mail
 
Ekonómka spoločnosti Ing. Ľudmila Hemžalová tel.: 02/32508904 e-mail
Project manager (sponzoring, injektáž) Mgr. Anetta Krátka tel.: 02/60613513 e-mail
Marketing manager (cenníky, peoplemetre, program) Ing. Martin Baček tel.: 02/60613567 e-mail
Sales manager (mediálne spolupráce a partnerstvá) Mgr. Adriana Jakubčíková tel.: 02/32508906 e-mail
Account manager Mgr. Eva Morávková tel.: 02/32508901 e-mail
 
Slovenský rozhlas
Account & traffic manager Mgr. Danica Kobárová tel.: 02/32508902 e-mail
Sales manager Martina Bachanová tel.: 02/32508905 e-mail
 
Slovenská televízia
Sales manager (reklama) Mgr. Marie Špačková tel.: 02/60613555 e-mail
Sales manager (telenákup) Peter Szabo tel.: 02/60613588 e-mail
Sales manager (product placement) Ing. Mojmír Paulička tel.: 02/60613515 e-mail
Traffic manager (vysielanie) Andrej Letko tel.: 02/60613591 e-mailCENNÍKY A PREZENTÁCIE

Prílohy


Cenník politickej reklamy pre voľby do NR SR 2016

Pravidlá volebného vysielania RTVS pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Zoznam zaregistrovaných kandidátnych listín

Obchodný model 2016

Všeobecné obchodné podmienky 2016

Technické podmienky 2016

Rozhlasový cenník 2016

Rozhlasové projekty 2016

Výroba komerčných prvkov 2016

Vysvetlenie TV cenníka komercie

Detský cenník 2016

1 - TV - február - cenník komerčných prvkov

2 - TV - február - cenník komerčných prvkov

1 - TV - marec - cenník komerčných prvkov

2 - TV - marec - cenník komerčných prvkov

1 - TV - cenník telenákupu 2016

2 - TV - cenník telenákupu 2016

Liga majstrov UEFA 2015/2016

Európska liga UEFA 2015/2016