V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.


Najbližšie rokovanie Rady RTVS bude 26. októbra 2017 o 10:00 h v Bratislave.


Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS   

 

 Rok 2017

      
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 12. 1.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 12. januára 2017
 2.  14. 2.
utorok
Zasadnutie Rady RTVS 14. februára 2017
3. 15. 3.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 15. marca 2017
4. 12. 4.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 12. apríla 2017
5. 11. 5.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 11. mája 2017
6.
8. 6. štvrtok Zasadnutie Rady RTVS 8. júna 2017
7.
31.7 pondelok Zasadnutie Rady RTVS 31. júla 2017
8. 24. 8. štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 24. augusta 2017
9. 20. 9.
streda Zasadnutie Rady RTVS 20. septembra 2017
10.
26. 10.  štvrtok Návrh programu rokovania Rady RTVS