V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.


Najbližšie rokovanie Rady RTVS bude 21. februára 2019 o 9.00 h v zasadačke GR RTVS, 6. posch., Mýtna 1, Bratislava


Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS   

 

 Rok 2019

 
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 16. 1.
streda
  Zasadnutie Rady RTVS 16. januára 2019
2.
13. 2.
streda
  Zasadnutie Rady RTVS 13. februára 2019
3.
21.2.
štvrtok
  Návrh programu rokovania Rady RTVS