V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.


Najbližšie rokovanie Rady RTVS bude 3. júla 2018 o 10.00 h v Bratislave.


Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS   

 

 Rok 2018

      
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 18. 1.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 18. januára 2018
2.
15. 2.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 15. februára 2018
3.
21. 3.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 21. marca 2018
4.
26. 4.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 26. apríla 2018
5
17. 5.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 17. mája 2018
 6.
14. 6.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 14. júna 2018
7.
3. 7.
utorok