V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.


Najbližšie rokovanie Rady RTVS bude 19. júna 2019 o 9.00 h v Bratislave.


Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS   

 

 Rok 2019

 
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 16. 1.
streda
 Zasadnutie Rady RTVS 16. januára 2019
2.
13. 2.
streda
 Zasadnutie Rady RTVS 13. februára 2019
3.
21.2.
štvrtok
 Zasadnutie Rady RTVS 21. februára 2019
4.
20. 3.
streda
 Zasadnutie Rady RTVS 20. marca 2019
5.
29. 4.
pondelok
 Zasadnutie Rady RTVS 29. apríla 2019
6.
20. 5.
pondelok
 Zasadnutie Rady RTVS 20. mája 2019
7.
19. 6.
streda
 Návrh programu rokovania Rady RTVS