V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.


Najbližšie rokovanie Rady RTVS bude 18. januára 2018 o 10.00 h v Bratislave.


Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS   

 

 Rok 2018

      
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 18. 1.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 18. januára 2018