Detský a dievčenský spevácky zbor SRo

Mýtna 1
P.O. Box 55
817 55 Bratislava
Slovensko

Adrian Kokoš
umelecký vedúci a dirigent
e-mail:  adrian.kokos@rtvs.sk


Irena Lányiová
produkcia
tel.: +421 2 3250 8513
mobil: +421 919 24 8513
e-mail: irena.lanyiova@rtvs.sk