Edičnú činnosť v RTVS zabezpečuje Odbor obchodu, v o. z. SRo Vydavateľstvo Slovak Radio Records a v o. z. STV TELEXIM.

Katalóg nosičov


Kontakt
(objednávky, otázky, reklamácie)

Rozhlas a televízia Slovenska
Vydavateľstvo Slovak Radio Records
Mlynská dolina
845 45  Bratislava
tel. č. 02/3250 5637
e-mail: vydavatelstvo@rtvs.sk


Informácie

Nosiče  z  ponuky  Vydavateľstva  Slovak   Radio  Records a Zlatého fondu je  možné zakúpiť prostredníctvom zásielkového predaja na základe zaslania objednávky na tovar e-mailom: vydavatelstvo@rtvs.sk alebo poštou:  Rozhlas  a televízia Slovenska, Vydavateľstvo Slovak Radio Records, Mlynská dolina, 845 45  Bratislava a tiež v pokladnici RTVS v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ul. č. 1 v Bratislave.


V objednávke je potrebné uvádzať:

- názov požadovaného nosiča, typ nosiča (CD/DVD), počet kusov
- Vaše údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón)
- súhlas s doručením objednaných titulov formou dobierky.


Obchodné podmienky pre zásielkový predaj

V cenách nosičov je zahrnutá DPH.

Ku každej zásielke bude účtované balné a poštovné v zmysle cenníka poplatkov Slovenskej pošty (zaslanie na dobierku).

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.