Obchodnú činnosť v RTVS, o. z. STV, zabezpečuje Odbor obchodu - TELEXIM. Ide o nasledujúce činnosti:

 1. predaj práv programov, sekvencií na komerčné a nekomerčné použitie

 • na televízne vysielanie programov a sekvencií,
 • na verejné vykonanie programov a sekvencií (premietanie v kinách, iných verejných priestoroch a pod.),
 • na sprístupňovanie programov, sekvencií verejnosti vo forme streamového video–on-demand (VOD) za poplatok, a to na pevné a mobilné siete,
 • na verejný prenos programov, sprístupňovanie programov verejnosti a pod.,
 • na použitie programov, sekvencií v pôvodnej verzii, dabovanej alebo opatrenej titulkami,
 • na vyhotovenie a verejné rozširovanie rozmnoženín programov, sekvencií,
 • na použitie sekvencií z programov do iného diela a pre potreby propagácie,
 • na použitie fotografií z programov,
 • na poskytnutie odplatných licencií/sublicencií úplne alebo sčasti tretím osobám

2. poskytovanie služieb pre tuzemských a zahraničných klientov

 • unilaterálne prenosy, pre a post-multilaterálne prenosy, živé vstupy
 • telemosty, štúdiá naživo
 • nájom technických pracovísk, štúdií, príp. iných priestorov podľa dohody
 • nájom techniky, vozov
 • poskytnutie personálu, výrobného štábu a služieb
 • poskytnutie signálu pri prenosoch
 • zabezpečenie komentátorských miest
 • výberové projekcie, zostrihy a prepisy archívnych materiálov klienta alebo archívnych materiálov RTVS na osobnú potrebu
 • vypracovávanie rešerší
 • zapožičanie kostýmov, nájom nábytku, rekvizít

 


TELEXIM - Katalóg programovAnimované programy - s komentárom

Animované programy - bez komentára

Animované programy - dlhometrážne

Animované programy - pre dospelých

Animované programy - vzdelávacie

Pre deti a mládež - vzdelávacie

Pre deti a mládež - dramatické

Pre deti a mládež - rozprávky

Pre deti a mládež - seriály

Hrané programy - filmy, inscenácie A-I

Hrané programy - filmy, inscenácie J-O

Hrané programy - filmy, inscenácie P-T

Hrané programy - filmy, inscenácie U-Ž

Hrané programy - seriály

Dokumenty - história a dejiny

Dokumenty - duchovný a náboženský život

Dokumenty - osobnosti

Dokumenty - geografia, príroda

Zábava a hudba

Zábava a hudba - magazíny


ENGLISH

TELEXIM - Catalogue


Animated programmes - Without Narration for Children

Animated programmes - With Narration for Children

Animated programmes - for Adults

Animated programmes - Educational for Children

Feature programmes - Fairy-Tales