Účelom vydania smernice je upraviť pravidlá vysielania RTVS pred referendom, ktoré sa bude konať dňa 7. 2. 2015 z dôvodu zachovania všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby, zabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov a politicko-publicistických programov a dodržania iných zákonných a etických povinností vysielateľa. Plné znenie smernice nájdete v priloženom dokumente.


Smernica o pravidlách vysielania pred referendom 7. 2. 2015