55. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si RTVS pripomenieme špeciálnym spravodajským vysielaním na RTVS :24. V pondelok 21. augusta počas celého dňa ponúkne divákom vstupy z exteriérového štúdia na Šafárikovom námestí v Bratislave, odkiaľ odvysiela aj relácie Interview :24.

Bratislava, 18. august 2023


RTVS :24 ponúkne divákom v pondelok 21. augusta mimoriadne vstupy a rozhovory s historikmi, sociológmi a ďalšími respondentmi z externého štúdia na Šafárikovom námestí v Bratislave. Moderátorom špeciálneho vysielania bude Viliam Stankay.

Šafárikovo námestie v Bratislave je výrazným dejinným miestom, kde vznikli najznámejšie fotografie Ladislava Bielika (muž s odhalenou hruďou pred tankom), ktorý dramatické dianie v augustových dňoch v roku 1968 dokumentoval. Okrem toho na schodoch budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave zomrela v tento deň mladá študentka Danka Košanová.

Z externého štúdia odvysiela RTVS :24 Interview :24 s Mirom Frindtom, ktorý privíta ako hosťa moderátora Petra Bielika, ktorý si zaspomína na rodičov - fotoreportéra Laca Bielika a novinárku Alicu Bielikovú. Obaja v čase invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa pracovali pre denník Smena. Alica Bieliková bola po revolúcii aj jednou z najvýraznejších moderátoriek Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu.