RTVS odštartuje vysielanie víkendových politických diskusných relácií netradične už v prvý augustový víkend. V sobotu 5. augusta o 12.10 h sa poslucháčom Rádia Slovensko a divákom spravodajského okruhu RTVS :24n prihovorí Marta Jančkárová a v nedeľu 6. augusta o 11.55 h privíta v štúdiu O 5 minút 12 na obrazovkách Jednotky a RTVS :24 dvojicu politikov moderátor Marek Makara. Letné vydania oboch relácií reflektujú obdobie pred jesennými voľbami do NR SR, čomu sa prispôsobila aj dramaturgia programov.

Bratislava, 2. august 2023


Počas augusta budú do relácií Sobotné dialógy a O 5 minút 12 pozvaní predstavitelia (predsedovia alebo volební lídri) politických subjektov, ktoré sú si programovo a ideovo blízke a dlhodobo oslovujú podobného voliča. Subjekty z konzervatívneho, liberálneho, sociálno-demokratického spektra resp. tie, ktoré presadzujú podobné politiky a hodnoty, dostanú postupne v oboch diskusných reláciách priestor vyjadriť sa k aktuálnemu dianiu a výzvam, ktoré súvisia s riadením štátu.

V sobotu 5. augusta o 12.10 h privíta Marta Jančkárová v relácii Sobotné dialógy povereného predsedu vlády a ministra vnútra SR Ľudovíta Ódora, s ktorým sa bude rozprávať o:

- aktuálnej politickej situácii, doterajších výzvach a výkone vládnutia;

- kompenzáciách pre samosprávy a energeticky náročné firmy, napĺňaní záväzkov vlády vs. možnostiach rozpočtu;

- čerpaní eurofondov a plnení plánu obnovy;

- situácii v rezorte vnútra po odňatí poverenia I. Šimkovi a príprave a zabezpečeniu priebehu volieb do NR SR;

- riešení fungovania ambulantných pohotovostí v súvislosti s výpoveďami pediatrov zo služieb.

Následne od nedele 6. augusta sa obe relácie v rámci diskusií budú venovať rovnakým okruhom a témam:

1. Aktuálna politická situácia, pozície k aktuálnym problémom a ich riešeniu:

- možnosti spolupráce resp. vymedzenia sa v konštruktívnom prístupe;

- riešenia pri riadení štátu a realizácii rôznych politík;

- postoje k aktuálnym výzvam v súvislosti so zahranično-politickým dianím.

2. Scenáre a výzvy politického vývoja na Slovensku po voľbách.

Marek Makara privíta v nedeľu 6. augusta o 11.55 h v štúdiu O 5 minút 12 predsedu NR SR a predseda hnutia Sme rodina Borisa Kollár a predseda hnutia KDH Milana Majerského.