V stredu 3. mája sa konalo odovzdávanie prestížnych ocenení Novinárska cena 2022. RTVS zvíťazila v dvoch kategóriách. V kategórii Audiovizuálna žurnalistika – rozhovor a diskusia zvíťazila relácia Silná zostava: Ako sa žije transrodovým ľuďom na Slovensku? a v kategórii Regionálna žurnalistika sa stal víťazom redaktor Rádia Regina Stred Alexander Ernest s rozhlasovým pásmom o vojenskom pilotovi slovenského pôvodu Na krídlach slobody - Otto Smik.

Bratislava, 4. máj 2023


Do 19. ročníka Novinárskej ceny sa prihlásilo až 480 prác, ktoré hodnotilo 13 porôt. Spolu 52 porotcov určilo nominácie a vybrali víťazov. RTVS získala ocenenia v dvoch kategóriách.

V kategórii Audiovizuálna žurnalistika - rozhovor a diskusia si ocenenie odniesla relácia Silná zostava za tému „Ako sa žije transrodovým ľuďom na Slovensku?“. O tom, ako sa telá transrodových ľudí stali politickou témou, hoci o ich životoch spoločnosť často vie veľmi málo a ako sa týmto ľuďom žije na Slovensku diskutovali s moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou trans žena a komunitná poradkyňa Zara Kromková, matka transrodovej dcéry Alena Srnčíková a bývalý tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura. Scenár k diskusii pripravil Roman Samotný.

Ďakujeme za Novinársku cenu, veľmi si to vážime. Je pre nás motiváciou pokračovať v našej práci, v debatách, v ktorých sa prioritne venujeme témam, ktoré búrajú predsudky a stereotypy, ktoré sú hlboko zakorenené v našej spoločnosti. Takou bola aj diskusia o transrodových ľuďoch, o ktorých vedia ľudia veľmi málo a napriek tomu, by chceli určovať, ako títo ľudia môžu a nemôžu žiť. Tolerancia je jednou z výziev, pred ktorou stojí naša spoločnosť a ktorú aj v Silnej zostave vnímame ako naliehavú a chceme sa jej aj naďalej venovať,“ hovorí dramaturgička relácie Silná zostava Martina Kubániová.

„Je to istý druh ocenenia našej práce, tém, hostí a hostiek, ktoré do Silnej zostavy voláme, a povzbudenie do ďalších častí. Nie je to vždy jednoduché nájsť tému, ktorá má "zmysel" a zároveň nejakú divácku atraktivitu. Snažíme sa o ľudskosť, o konkrétnosť ale aj o aktuálnosť a o znižovanie polarizácie, tej je v spoločnosti teraz príliš. A ak si porota Novinárskej ceny toto všimla, veľmi sa z toho teším,“ vyjadrila sa moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová. Jedným dychom však dodáva: „Tému sme priniesli v čase, keď sa riešilo nariadenie pre tranzíciu transrodových ľudí, ktoré im ju malo zjednodušiť. Našim cieľom bolo divákom ukázať a priblížiť, ako a čím transrodoví ľudia na Slovensku žijú - čomu čelia, aký je proces dospievania a potom dospelý život. Bola to miestami ostrá debata, pretože bol v štúdiu aj bývalý štátny tajomník, ktorý bol často v príkrom kontraste s transrodovou ženou Zarou Kromkovou a mamou transrodovej dcéry Charlotte, Aleny Srnčíkovej. Veľmi sa ma tá téma dotýkala nielen vtedy - ako matky a tehotnej ženy, ktorá chce na Slovensku vychovávať svoje deti tak, aby mohli byť, kým chcú byť. Útok na Zámockej sa odohral niekoľko mesiacov na to, a keď to spätne hodnotím, berúc do úvahy informácie aj z tohto dielu Silnej zostavy, tento útok sa dal čakať - pretože si politici a političky robia z LGBTI+ živé terče a prostriedok politickej kampane. A robia to tak bohužiaľ dodnes. A to je to, z čoho mi je najviac smutno. Že sa od nahrávania tejto Silnej zostavy pred rokom v zásade nič pozitívne pre LGBTI+ ľudí u nás neudialo. Preto takéto témy musia novinári a novinárky prinášať vo faktickej a konštruktívnej rovine, ale upozorňovať na to, že je tu veľká skupina našich občanov a občianok s rovnakými povinnosťami a nerovnakými právami.“

Druhá cena putovala do rúk rozhlasového redaktora Alexandra Ernesta z Rádia Regina Stred v kategórii Regionálna žurnalistika. Porotu zaujal rozhlasovým pásmom o vojenskom pilotovi slovenského pôvodu Na krídlach slobody - Otto Smik.