V utorok 2. augusta oficiálne odštartovalo päťročné funkčné obdobie nového generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja. S jeho nástupom nastávajú prvé zmeny aj na manažérskych pozíciách v spravodajstve a na sekcii programových služieb v televízii aj v rozhlase.

Bratislava, 2. august 2022


Do RTVS prichádzam s veľkým očakávaním. Už mesiac sa pripravujem na túto chvíľu, ale dnes je to oveľa záväznejšie po prevzatí dekrétu z rúk predsedu NR SR. Je to však pozitívne očakávanie. Verím, že sa podarí zrealizovať veci, ktoré som predstavil v projekte, a že to nezostanú len písmená na papieri, ale budú z toho reálne výsledky. V týchto dňoch sa sústredím na stabilizáciu manažmentu, stretnutia so spolupracovníkmi a samozrejme riešenie programových záležitostí v rámci jesennej programovej štruktúry. Sú predo mnou výzvy, s ktorými som počítal, nebude to jednoduché a viem, že ma čaká náročné obdobie, ale veľké výzvy slúžia na to, aby sme sa do nich s veľkou vervou pustili,“ vyjadril sa generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj spolupracoval s verejnoprávnymi médiami už počas štúdia na Filozofickej fakulte UK. Napísal viacero scenárov k rozhlasových hrám aj televíznym inscenáciám. V roku 1980 nastúpil na miesto dramaturga do Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil v redakcii hier pre deti a mládež a niekoľko rokov bol moderátorom populárnej motoristickej relácie Pozor zákruta!. Od roku 1993 bol desať rokov spolumajiteľom a programovým riaditeľom súkromného Rádia Twist. V roku 2003 začal pracovať v Slovenskej televízii na pozícii šéfdramaturga Dvojky a od roku 2006 sa stal, ako programový riaditeľ, členom manažmentu generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej. V roku 2011 sa aktívne podieľal na spájaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie do nového subjektu – RTVS. Od roku 2013 spolupracoval externe s RTVS pri príprave a realizácii niekoľkých projektov ako dramaturg, autor aj režisér.

Zmeny sa dotknú aj ďalších vybraných pozícií manažmentu RTVS. Od 3. augusta sa novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky stane Mária Hlucháňová, ktorá na poste vystrieda Atillu Lovásza. Ten bol dočasne poverený vedením spravodajstva a po nástupe novej riaditeľky bude naďalej viesť sekciu národnostného vysielania. Riaditeľom sekcie programových služieb STV sa od 3. augusta stane Vincent Štofaník, ktorý dlhodobo pôsobil v RTVS na viacerých pozíciách a počas ostatných dvoch rokov bol intendantom televízneho okruhu Jednotka. Novým riaditeľom sekcie programových služieb SRo sa od 3. augusta stane Ľuboš Černák. Ten v minulosti pracoval na manažérskej pozícii v Slovenskom rozhlase a počas vedenia Miloslavy Zemkovej viedol sekciu komunikácie RTVS. Na post riaditeľa sekcie generálneho riaditeľa nastúpi od 13. augusta Matúš Miklošík.