Od pondelka 16. mája zaradí RTVS do vysielania mimoriadnu reláciu v cykle Rádionoviny v ukrajinskom jazyku. Bude určená primárne utečencom z Ukrajiny, ktorí sa momentálne nachádzajú na území Slovenska. Reláciuodvysiela každý pondelok od 18:40 h Rádio Regina.

Bratislava, 13. máj 2022


Novú reláciu pripravuje ukrajinská novinárka Daryna Tkačuk, ktorá je sama utečenkyňou a momentálne žije v Košiciach. „Zámerom relácie je pomôcť utečenkyniam a utečencom s vytváraním svojpomocných komunít a tiež so začleňovaním sa do slovenskej spoločnosti,“ zdôraznila šéfredaktorka redakcie národnostného vysielania Rádia Patria Kristína Mojžišová. Podľa jej slov sa Ukrajinky a Ukrajinci, ktorí sa rozhodujú zostať na Slovensku, zaujímajú o bežný život a o fungovanie slovenskej spoločnosti. Potvrdzujú to skúsenosti z terénu i komunikácia s ďalšími spolupracovníkmi redakcie z radov utečencov. Cieľom novej relácie je práve takéto informácie poskytnúť.

Relácia ja nateraz naplánovaná na obdobie 10 týždňov, teda do konca augusta. Ukrajinské spolupracovníčky, ktoré sa zapoja do realizácie programu, majú v redakcii mentorky a dostanú potrebnú technickú aj odbornú pomoc.

RTVS aj vo vysielaní Rádia Regina Východ reagovala bezprostredne po vypuknutí konfliktu, keď pripravovala servisné spravodajstvo pre utečencov v ukrajinskom jazyku od 3. marca, a to štyrikrát denne v rámci spravodajského servisu z regiónu. Vzhľadom k tomu, že sa postupne menia potreby utečenkýň a utečencov, vznikla potreba reagovať na tieto zmeny práve v podobe novej relácie. Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, ktorá pripravuje aj túto reláciu, vysiela pre občanov SR ukrajinskej národnosti relácie v ukrajinskom jazyku v rozsahu približne 7 hodín mesačne.