Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v nedeľu 17.apríla oslávi 95. výročie pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc. Štúdio RTVS Košice oslávi 95 rokov od spustenia pravidelného vysielania z Košíc aj Týždňom verejných nahrávok relácií a Dňom otvorených dverí Rádia Regina Východ.

Bratislava, 14. apríl 2022


Vysielanie z Košíc sa začalo 17. apríla 1927 z provizórneho štúdia zriadeného v dome na rohu Poštovej a Hradbovej ulice v Košiciach. Program pre východné Slovensko pozostával z prednášky, prednesu poézie, rozprávok a niekoľkých hudobných skladieb. Prednášali Jozef Martinka, Alois Zbavitel, Mária Oravcová, recitoval Emil Rusko, na klavíri hrala Mária Hemerková, na husliach Alžbeta Steinová, na violončele Ákos Paulusz. Prvým účinkujúcim hudobným súborom bolo kvarteto, ktoré zostavil František Kozák. Hudobné vysielanie viedol Vojtech Měrka, slovesné Jozef Joštiak a o techniku sa staral Karel Stuchlý.

Za 95 rokov sa košické rozhlasové vysielanie rozvíjalo a menilo. Podieľalo sa na ňom niekoľko generácií zanietených „rozhlasákov“ so spoločným cieľom – ponúkať poslucháčom kvalitný a atraktívny program. V súčasnosti sa v košickom rozhlasovom štúdiu prioritne pripravuje a realizuje vysielanie Rádia Regina Východ, Rádia Devín, Rádia Patria a Rádia Slovensko. Jeho súčasťou je spravodajstvo, publicistika, hudobné a hudobno-slovné programy, či rôzne literárno-dramatické relácie. Rozhlasoví tvorcovia pripravujú a organizujú aj verejné nahrávky z hudobných podujatí, festivalov a súťaží, v neposlednom rade i prezentačno-propagačné podujatia.

Štúdio RTVS Košice oslávi 95 rokov od spustenia pravidelného vysielania z Košíc aj Týždňom verejných nahrávok relácií od utorka 18.4.2022 (napríklad Úsmevník, Zahrajte mi túto, Pozor zákruta, Šou Baláž_Hubinák) a Dňom otvorených dverí Rádia Regina Východ, ktorý sa bude konať v pondelok 25. apríla 2022 v priestoroch košického rozhlasu na Moyzesovej ulici č. 7. “V rámci osláv 95. výročia rozhlasového vysielania z Košíc budú vo vysielaní Rádia Regina Východ počas celého roka vysielané rubriky a relácie viažuce sa k tomuto výročiu. Spomeniem napríklad hudobno-slovnú reláciu Ozveny partitúr na Veľký piatok 15. apríla po 13.00 h a 30-dielny publicistický cyklus Na košickej Turni, ktorý Rádio Regina Východ vysiela až do októbra každú stredu po 15.00 h. Výročie si pripomenieme aj v ďalších programových službách RTVS, napríklad na Dvojke v televíznej Regine a na RTVS :24 v cykle Analýzy a diskusie. Našich poslucháčov srdečne pozývam na náš Týždeň verejných nahrávok a Deň otvorených dverí Rádia Regina Východ, kde spoločne oslávime toto jubileum. Rozhlasovému vysielaniu z Košíc želám aj naďalej veľa spokojných poslucháčov a profesionálnych i invenčných tvorcov a spolupracovníkov,“ povedal riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.

Na vysielaní i podujatiach k 95. výročiu pravidelného vysielania z Košíc spolu s Rádiom Regina participujú aj Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Patria a FM Rádio. Podrobný program podujatí a viac informácií je k dispozícii na webe reginavychod.rtvs.sk a na facebooku Rádia Regina Východ.