RTVS a Trnavský samosprávny kraj usporiadajú 21. až 23. septembra Festival rozhlasovej hry 2021. Odborná porota hodnotila 55 titulov v troch kategóriách - nad 45 minút, do 45 minút a Fórum mladých autorov. Dramaturgická rada festivalu ich vyberala z celkovo 81 rozhlasových hier s rôznymi minutážami, témami, charakterom, zacielením, poetikou i režijným spracovaním, ktoré v Odbore literárno-dramatickej výroby vznikli za uplynulé dva roky. Názvy víťazných rozhlasových hier a mená ich tvorcov sa verejnosť dozvie 23. septembra v Trnave.


Bratislava, 14. september 2021

Súťažné tituly z užšieho výberu sa okrem toho automaticky stanú nositeľmi ocenenia Pečať kvality. Porotu tvoria spisovateľ, dramatik a literárny a divadelný vedec Karol Horák, režisér Patrik Lančarič, dramaturgička a scenáristka Vanda Feriancová, hudobný skladateľ a zvukový dizajnér Jakub Rataj a dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová.

Festival má naplánovaný bohatý sprievodný program. Naživo budú z festivalových priestorov vysielať Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ aj hostiteľské Rádio Devín. Gymnazisti budú besedovať s členmi aktuálnej desiatky Anasoft litera Veronikou Šikulovou a Lacom Keratom, návštevníci knižnice s Evou Borušovičovou. Naživo sa s obľúbenou dvojicou glosátoriek stretnú prívrženci Ars litery Daniely Kapitáňovej a Gabriely Magovej a na svojich divákov čaká aj inscenované čítanie hry Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) Pavla Weissa.

Po diskusnom Kritikone Hany Rodovej s dramaturgmi Zuzanou Galkovou, Petrom Pavlacom a Jánom Šimkom sa vo Folkfóre Sone Horňákovej predstaví Jednofázové kvasenie, na úvodnom večere festivalu v Malom Berlíne zahrá Bystrík, na záverečnom v divadle Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers. Poprední odborníci sa zídu na odbornom seminári o aktuálnych trendoch v rozhlasovej hre na Slovensku v Pazmaneu - Aule Trnavskej univerzity, odbornú reflexiu ponúkne aj seminár o vývine literárno-dramatického vysielania v Slovenskom rozhlase na FMK UCM.

Myšlienka revitalizovať tradíciu súťažnej prehliadky rozhlasovej dramatickej tvorby sa zrodila pred dvomi rokmi a vďaka úspešnej spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ako spoluusporiadateľom, a s početnými partnermi festivalu nebolo pochybností o význame usporiadania aktuálneho druhého ročníka. „Bude prispôsobený aktuálnej epidemickej situácii, ale stále rovnako intenzívne prezentujúci a konfrontujúci rozhlasové hry ako ikonický žáner rozhlasovej umeleckej tvorby. Tvorcovia sa stretnú s odbornou verejnosťou aj poslucháčmi rozhlasových hier, spoznáme najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier. Popritom - a možno najmä - sa nevzdávame ani konštantnej ambície posilniť záujem poslucháčov o rozhlasovú hru," priblížila vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Hlavným partnerom septembrového festivalu je Rádio Devín. Partnermi sú Literárne informačné centrum, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Nádvorie, Trnavská univerzita, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Združenie rozhlasových tvorcov, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska a Gymnázium Jána Hollého v Trnave.

Na základe rozhodnutia odbornej poroty sa do úzkeho výberu (do shortlistu) v jednotlivých kategóriách dostali nasledujúce súťažné tituly:


Rozhlasová hra nad 45 minút

Rudolf Sloboda: Rozum

Tereza Semotamová: Vnútroblok

Michaela Rosová: Jédermanovo putovanie k vežičke

Stanislav Bilý. Zóna

Jana Micenková: Pán Hybš tu nebýva

Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Bláznove zápisky

Laco Kerata: Ešte som tu a zostanem

Ján Mičuch: Hodina v Empyreu

Svetlana Alexijevič: Černobyľská modlitba

Michaela Zakuťanská: Doba plastová


Rozhlasová hra pod 45 minút

Zuza Ferenczová: Bitka

Ján Mikuš: Chorus delicti (na námet diela J. W. Goetheho: Utrpenie mladého Werthera)

Jarko Elen: Hriech pátra Marcela. Pre rozhlas napísal Peter

Ján Botto: Margita a Besná. Pre rozhlas napísala Zuza Ferenczová

Ján Uličiansky: Kľúče

Margita Figuli: Extáza. Pre rozhlas napísala Martina Vannayová

Hana Gregorová: Šťastie - relatívny pojem. Pre rozhlas napísala Michaela Zakuťanská

Eva Borušovičová: Vzkriesenie

Miroslava Kuracinová Vallová: Špinavé ruky

Ladislav Nádaši-Jégé: Česť. Pre rozhlas napísal Miroslav Dacho


Fórum mladých autorov

Martina Havierová: Posledné sedenie

Hana Launerová: Black-out

David Vyhnánek: Nie je kde umrieť

Tereza Trusinová: Anjel

Barbora Mináriková: Suchý zips

Veronika Frtúsová: Lososy

Veronika Briestenská: Odzadu

Šimon Gálik: Noc pred mestom

Lucia Ditte: Praha - Budapešť

Michaela Hriňová: Tribeč