Televízne spravodajstvo RTVS označili diváci za najobjektívnejšie na Slovensku už šiesty raz po sebe. Svoju pozíciu si obhájilo v aktuálnom prieskume agentúry MEDIAN SK zameranom na prvý kvartál 2021. Spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie označilo až 24,4 % opýtaných, pričom ide o najvyššiu hodnotu od 1. kvartálu 2018.

Bratislava, 17. júl 2021


„Dlhodobé vnímanie televízneho spravodajstva RTVS ako najobjektívnejšieho je nielen veľkým ocenením práce celého spravodajského tímu, ale predovšetkým dôkazom toho, že ju vykonávame zodpovedne a kvalitne. Vážime si názor našich divákov, našim cieľom je udržať si túto pozíciu a aj naďalej prinášať na obrazovky RTVS vyvážené a nestranné informácie o aktuálnom dianí v našej krajine a zahraničí," uviedol riaditeľ Sekcie spravodajstva RTVS Vahram Chuguryan.

V prieskume objektívnosti televízneho spravodajstva sa na druhom mieste umiestnila TV Markíza (20,7 %), nasledovala TA3 (20,2 %) a TV JOJ (17,1 %).

MEDIAN SK realizoval prieskum zameraný na najobjektívnejšie televízne spravodajstvo v slovenských televíziách v období január až marec 2021. Na prieskume sa zúčastnilo 2061 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.

Zdroj: MML Omnibus, 2021/I, MEDIAN SK