Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria - štúdio RTVS Košice - rozšírilapodiel spravodajského vysielania v rómskom jazyku. Spravodajské celky, relácia pre mladých či unikátna relácia zameraná na Rómov a ich účasť na historických procesoch 20. a 21. storočia sú po novom stabilnou súčasťou národnostného rozhlasového vysielania RTVS.

Bratislava, 9. apríl 2021

Dvadsaťminútový spravodajsko-publicistický formát Rómske slovo sa tak po novom stal počas pracovného týždňa denným formátom, pričom sa v ňom už od začiatku roka výrazne zvýšil aj podiel rómskeho jazyka. Do vysielania zaraďuje Rádio Patria celé spravodajské bloky v rómskom jazyku. Tieto spravodajské bloky sú zároveň aj výsledkom úspešného projektu Škola žurnalistiky, ktorý v rokoch 2017 až 2019 redakcia organizovala s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a tiež vďaka dlhodobému mentoringu externých spolupracovníkov.

K zásadným zmenám došlo aj v obsahu vysielania, ktoré sa začalo viac venovať témam občianskej spoločnosti. Výraznejší priestor dostávajú samosprávy a témy účasti Rómov na dianí v obciach a mestách, či aktuálnej situácii pri riešení pandémie. Realizujeme aj systematickú informačnú kampaň na podporu očkovania a dodržiavania pandemických opatrení. Od začiatku roka v rómskom vysielaní dostáva veľký priestor aj téma sčítania obyvateľstva. Mladú generáciu sa pokúša redakcia vo vysielaní osloviť samostatnou spravodajsko-publicistikou reláciou Rómske slovo pre mladých. Relácia sa zameriava napríklad na podporu vzdelávania a prináša aj samostatný cyklus finančnej gramotnosti. Raz týždenne sa vo vysielaní národnostná redakcia programovo venuje historickým témam a osobnostiam s cieľom podporiť procesy integrácie a vzájomného poznávania sa a poukázať na zapojenie Rómov do diania v spoločnosti.

Od roku 2018 došlo vo vysielaní aj k výraznému nárastu publicistiky v rómskom jazyku, najmä k jej obsahovej diverzifikácii. Pribudli relácie zamerané na rómsku literatúru, digitalizáciu rómskej kultúry, obraz Rómov vo filmoch, komiksoch a podobne. Redakcia realizovala a pripravuje aj dramatizácie diel rómskych autorov v rómskom jazyku. Osobitným prínosom je relácia Džanes, kaj džives?/Vieš, kde žiješ?zameraná na Rómov a ich účasť na historických procesoch 20. a 21. storočia.

Podiel obsahu rómskeho vysielania sa postupne zvyšuje. V roku 2014 vyrobila redakcia národnostného vysielania v premiére celkom 70 hodín programu ročne, v roku 2020 to bolo už 126 hodín. Práve dnes, 9. apríla, uplynulo 30 rokov od prijatia dokumentu Zásady vládnej politiky k Rómom (uznesenie vlády SR 153/1991), ktorým boli Rómovia na Slovensku uznaní ako národnosť. Na základe tohto uznesenia vtedajší Slovenský rozhlas spustil od decembra 1992 samostatné dvojjazyčné slovensko-rómske vysielanie.