Snahou RTVS je v rámci spravodajstva zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Z tohto dôvodu sa vedenie spravodajstva rozhodlo v piatok 12. marca zaradiť do Správ o 19.00 h aj reportáž o tragickej smrti 38-ročnej učiteľky, ktorá nastala dva týždne po očkovaní vakcínou AstraZeneca, a to v nadväznosti na podobné prípady z iných krajín. V reportáži sme odvysielali aj vyjadrenie hovorkyne ŠÚKL a virológa Borisa Klempu, pričom v úvode reportáže odznelo, že priama súvislosť úmrtia s očkovacou látkou nie je potvrdená. Cieľom reportáže nebolo v žiadnom prípade odrádzať verejnosť od očkovania vakcínou AstraZeneca, ktorá bola schválená Európskou liekovou agentúrou a je v súčasnosti považovaná za bezpečnú. Mrzí nás, ak spracovanie reportáže spôsobilo u niektorých divákov pochybnosti o bezpečnosti tejto vakcíny. RTVS citlivo vníma spoločenskú diskusiu a rôzne reakcie, ktoré predmetná reportáž vyvolala, a aj z tohto dôvodu vedenie RTVS požiadalo Etickú komisiu o posúdenie reportáže. Tá zasadne už počas dnešného dňa a na základe jej záverov bude vedenie RTVS situáciu ďalej riešiť.