Štyri adventné nedele sa už nezadržateľne blížia. RTVS na toto ročné obdobie už tradične pripravila program Slovensko Advent 2020, ktorý prinesie 4 unikátne koncerty v 4 rozličných miestach Slovenska. Opäť z jedinečných priestorov a opäť určených na pomoc ľuďom, ktorí pomáhajú ľuďom.

Bratislava, 24. november 2020


Advent je akosi prirodzene obdobím, kedy máme priestor zastaviť sa, stíšiť sa a pripraviť sa na sviatky charakteristické svojím pokojom a blízkosťou k iným ľuďom. Nielen k rodine. Práve v tom predsviatočnom tichu si môžeme viac a citeľnejšie uvedomiť, čo dobré sa v našom okolí deje a vyjadriť za to vďaku. Niekedy symbolicky, niekedy konkrétnymi krokmi. RTVS k tomu už 9. rok prináša program Slovensko Advent, ktorý umožňuje nájsť si čas stíšenia sa pre seba, ale zároveň urobiť konkrétny krok pomoci. Počas štyroch adventných nedieľ prinesie Dvojka RTVS štyri adventné koncerty, ktoré sa budú vysielať naživo z Ružomberka, z Pezinka, zo Sliača a z Bratislavy. V dôsledku koronavírusovej pandémie nebudú koncerty prvýkrát prístupné pre verejnosť, vychutnať si ich ale budete môcť každú nedeľu o 20.10 h na Dvojke a vždy na druhý deň, v pondelok, o 19.00 h v Rádiu Regina. Cieľom je okrem iného aj podporiť združenia, ktoré sa na regionálnej či aj národnej úrovni angažujú v pomoci ľuďom a vo zvyšovaní kvality ich života.

4 mestá, 4 netradičné priestory

29. november 2020, 20.10 h, Dvojka

Prvá adventná nedeľa nás zavedie do Ružomberka, do Kultúrneho domu Andrejka Hlinku. Moderátorkou bude Marianna Ďurianová, predstavia sa Peter Lipa a spevácky zbor The Gospel Family. Počas večera sa okrem hostí predstavia aj občianske združenie Diera do sveta, ktoré podporuje nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru v Liptovskom Mikuláši, a občianske združenie YMCA, ktoré začleňuje mladých do spoločenského života a pomáha tak meniť a zveľaďovať prostredie, v ktorom spoločne žijú.

6. december, 20.10 h, Dvojka

Na Mikuláša sa bude koncert série Slovensko Advent 2020 vysielať z Pezinka, zo zámku Šimák. Môžete sa tešiť na kapelu No Name či opernú speváčku Andreu Vizvári, večerom nás prevedie moderátorka Janka Majeská. Priestor na predstavenie sa počas večera dostane občianske združenie Návrat, hlavnou ambíciou ktorého je aktívna práca s rodinami - primárnymi i náhradnými, rodinami v kríze ap.

13. december, 20.10 h, Dvojka

Tretia adventná nedeľa nás zavedie do kúpeľov v Sliači, večerom nás bude sprevádzať Janette Štefánková. Účinkujúcimi budú FATS JAZZ BAND Ladislava Fančoviča a Kamil Mikulčík Band. Počas koncertu sa opäť predstavia ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom, v tomto prípade to budú nezisková organizácia Indícia, ktorá sa venuje vzdelávaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách, a vzdelávací program Komenského inštitút, ktorý každý rok poskytuje 20 pedagogičkám a pedagógom vzdelávanie šité na mieru súčasným potrebám v školách.

20. december, 20.10 h, Dvojka

Posledná adventná nedeľa prinesie koncert z Moyzesovej siene v Bratislave. Moderátorom bude Ľubomír Bajaník, hostiteľmi speváčka Mária Čírová so sláčikovým kvartetom a občianske združenie IPčko, pomoc ktorého sa zameriava na psychologickú a sociálnu pomoc najmä mladým ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách.

Na Dvojke aj na Rádiu Regina

Sériu štyroch koncertov projektu Slovensko Advent 2020 si môžete pozrieť naživo každú nedeľu o 20.10 h na Dvojke, alebo vypočuť každý nasledujúci pondelok, o 19.00 h v Rádiu Regina.