RTVS pozýva priaznivcov vážnej hudby vypočuť si tretí abonentný koncert 92. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Zaznejú diela Eugena Suchoňa, Ludwiga van Beethovena a Johannesa Brahmsa. Ako sólista sa predstaví zázračné dieťa klavirista Ryan Martin Bradshaw. Koncert odvysielame v priamom prenose v piatok 13.11.2020 o 19.00 h. v Rádiu Devín.

Bratislava 12. novembra 2020

Počas abonentného koncertu sezóny 2020/2021 zaznejú skladby:
Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3,
Ludwig van Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58,
Johannes Brahms: Symfónia č. 1 c mol op. 68.


Dirigovať bude Ondrej Lenárd. Po štúdiách na Vysokej škole múzických umení v Bratislave začínal ako zbormajster a dirigent Opery Slovenského národného divadla. Od roku 1970 bol dirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave a od roku 1977 až do roku 1990 jeho šéfdirigentom. Dva roky (1984 - 1986) bol popri práci s rozhlasovým orchestrom i šéfdirigentom Opery SND. Intenzívna spolupráca viaže tohto umelca aj so Slovenskou filharmóniou. Od roku 1991 bol jej šéfdirigentom a od roku 1995 sa potom stal aj hudobným riaditeľom. Svedectvom umeleckého majstrovstva dirigenta je vyše tisíc rozhlasových snímok, z ktorých mnohé vyšli i vo vydavateľstve OPUS. Pozoruhodné diela symfonickej i opernej literatúry má vo svojich fondoch Slovenská televízia. Významným pendantom umeleckej činnosti Ondreja Lenárda boli jeho pedagogické aktivity na pôde bratislavskej VŠMU.

Sólistom koncertu bude klaviristaRyan Martin Bradshaw. Taký génius sa rodí raz za dvesto rokov. Hudobní odborníci ho prirovnávajú k Mozartovi, ktorý bol zázračným dieťaťom. Na klavíri hrá ani nie šesť rokov a už vyhráva prestížne medzinárodne súťaže, na ktorých je, pochopiteľne, väčšinou najmladší. Naposledy získal ocenenia v Dánsku a Rusku. V Aarhuse ako najmladší účastník vo svojej kategórii získal druhé miesto, udelili mu cenu za najlepšie prevedenie skladby Carla Nielsena a ako prvému cudzincovi vôbec aj cenu publika.
V Moskve zvíťazil, a okrem ceny za objav získal aj Cenu Vladimira Spivakova s pozvánkou na hudobný festival v Moskve a tiež Cenu Medzinárodného domu hudby v Moskve s možnosťou zúčastniť sa na festivale tzv. ruskej klavírnej školy.