Slovenská komora architektov vyhlásila 19. ročník Ceny Slovenskej komory architektov (SKA) za architektúru CE ZA AR 2020. Tradícia ocenenia CE ZA AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony - architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku, ako aj v širšom stredoeurópskom priestore.

To najlepšie zo súčasnej slovenskej architektúry si diváci môžu pozrieť počas slávnostného udeľovania cien za architektúru CE.ZA.AR 2020 už v stredu 7. októbra o 20.10 h. na Dvojke.

Bratislava, 6. október 2020

Počet prihlásených diel sa z roka na rok zvyšuje, rastie ich kvalita, prinášajú nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité zvyky. I to je dôkazom, že naša architektonická scéna je živá a aktívna. Cieľom ocenenia CE ZA AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti a teda aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať kvalitné riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti.

V dvadsaťosemročnej histórii Slovenskej komory architektov sa nenájdu obdobné okolnosti, ktoré by architektov či investorov, stavali do podobnej neľahkej situácie. Celá spoločnosť prechádza ťažkou situáciou v súvislosti s vírusovou pandémiou COVID-19. Práve preto sa tvorcovia rozhodli pokračovať v realizácii ocenenia CE ZA AR a podporiť tak kvalitnú domácu architektúru a jej tvorcov.

Medzinárodná porota navštívila a hodnotila diela v zložení:

Peter Moravčík - Slovenská republika, predseda poroty

Peter Jurkovič - Slovenská republika

Antonín Novák - Česká republika

Ľubica Segečová - Slovenská republika

Kay Strasser - Rakúsko

Táňa Buijs-Vítková - Holandsko

Porota vybrala v prvom kole 30 diel, ktoré osobne navštívila v posledný júlový týždeň, po piatich dňoch obhliadok naprieč celým Slovenskom rozhodla o nominácií 21 diel, ktoré sa uchádzajú o ocenenia 19. ročníka CE ZA AR 2020 v 6 - tich kategóriách:

1. Rodinné domy

2. Bytové domy

3. Občianske a priemyselné budovy

4. Interiér

5. Exteriér

6. Fenomény architektúry

Galaprogram moderuje Peter Moravčík - architekt a zároveň predseda poroty. Nepôjde o klasickú formu moderovania, skôr o odborný prínos a charakteristiku ocenených projektov.