Radi by sme vás informovali, že na Medzinárodnom festivale animovaných filmov HIROSHIMA 2020, ktorý sa uskutočnil on-line koncom augusta, bolo z 2339 programov z 32 krajín vybratých 59. A jedným z nich bol TV špeciál Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla, ktorého je RTVS koproducentom.

Ďalším úspechom je udelenie čestného uznania v slovenskej kategórii Veronike Kocourkovej na Medzinárodnom festivale animovaných filmov Fest Anča 2020 / 27.- 30.8.2020, Žilina/ za diel Povodeň zo seriálu Tresky plesky. RTVS je taktiež koproducentom tohto seriálu.

RTVS gratuluje a ďakuje tvorcom týchto filmov.