RTVS prijala s veľkým zármutkom správu o úmrtí známeho slovenského historika, archivára a pedagóga Ivana Chalupeckého. Opustil nás vo veku 88 rokov. Jeho osobnosť si RTVS pripomenie dnes na Dvojke dnes o 18:15 v relácii NeCelebrity a v pondelok 15. júna o 13:45 v dokumente Majster Pavol z Levoče.

Bratislava, 12. jún 2020


Ivan Chalupecký sa narodil v Spišskej Novej Vsi, no väčšiu časť života prežil v Levoči, kde pracoval v Štátnom archíve. Študoval externe na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a neoceniteľné vedomosti získal na stáži v Národnom archíve v Paríži. Zaslúžil sa o spracovanie viacerých vzácnych fondov a bol autorom mnohých scenárov a výstav. Stál pri vzniku Krúžku historikov Spiša, pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, ako jeho tajomník. O svoje vedomosti sa v rámci prednášok delil so študentami nielen na Slovensku, ale aj v Ríme, Viedni, Stuttgarte, Aachene, Mníchove, Gorizii, Sibiu, Krakowe.

Jeho meno sa pre mnohých spája najmä s cirkevnými dejinami, ktorým venoval významnú časť svojej celoživotnej práce. Od roku 1967 sa začal venovať výskumu osobnosti, ktorej meno sa neodlučiteľne spája s Levočou a so Spišom - Majstrovi Pavlovi. Skúmaniu dokumentov o jeho živote zasvätil takmer 30 rokov. Je autorom desiatok samostatných knižných publikácií, vedeckých štúdií, odborných článkov, nespočetného množstva recenzií a hesiel do encyklopédií. Podieľal sa aj na vzniku turistických sprievodcov po mestách a oblastiach východného Slovenska.