Nová relácia Tumenca Khere - S vami doma určená predovšetkým pre deti z rómskych komunít, ktorou RTVS rozšírila ponuku vzdelávacích programov, mala vo štvrtok 23. apríla úspešnú premiéru. Diváci a pedagógovia, pracujúci s marginalizovanými skupinami, vyzdvihovali v reakciách prínos relácie, ako aj prácu moderátorov a jej tvorcov. RTVS ju bude vysielať do konca školského roka každý štvrtok na Dvojke po 14:55.

Bratislava, 24. apríl 2020


Štvrtkovým vysielaním sprevádzali detských divákov moderátorka Klaudia Oláhová a pedagóg Michal Sivák. Svoje skúsenosti s učením tlmočila známa rómska speváčka Gitana a herec košického rómskeho divadla Romathan Marián Balog im prečítal rozprávku.

Na základe reakcií divákom takýto typ vzdelávacej relácie na obrazovkách televízií doteraz chýbal. Pridanou hodnotou podľa nich bola dvojjazyčnosť, keďže sa v nej prelína rómčina a slovenčina. „Ide o jedinečný, výborne premyslený a perfektne zrealizovaný projekt, ktorý podľa môjho názoru pomáha i majoritnej spoločnosti poznať viac rómsky jazyk i kultúru. Len spojenými silami dokážeme prekonávať prekážky," uviedol divák Miroslav. „Ako človek, ktorý sa pracovne pohybuje v marginalizovaných komunitách už 20 rokov, som si dobre vedomá podmienok, v akých mnohí títo ľudia žijú. Mobilné telefóny či prístup k internetu ani zďaleka nie sú samozrejmosťou, ako sme na to zvyknutí my. Súčasná situácia teda pre mnohých z nich znamená, že sa na dlhú dobu ocitli úplne mimo vzdelávacieho procesu. A práve preto veľmi oceňujem a podporujem iniciatívu pripraviť televízny vzdelávací program, ktorý čiastočne vynahrádza učebný proces," znela reakcia učiteľky prvého stupňa základnej školy. Nová detská relácia RTVS príjemne prekvapila aj riaditeľku školy, v ktorej 30 percent tvoria žiaci z marginalizovaných skupín. „Teraz je veľmi potrebné oslovovať aj rómsku menšinu. Myslím, že takýto formát pre deti doteraz na obrazovkách chýbal, bolo by veľmi dobré, ak by rómske deti mali možnosť oddychovať a zároveň sa vzdelávať takto po celý rok," poznamenala. Učiteľka základnej školy v Kežmarku vyzdvihla prácu moderátorov. „V tejto ťažkej situácii moderátori Klaudika a Miško nahradili nás - učiteľky, za čo im patrí vrelá vďaka. Budem vďačná aj v mene rodičov našich detí za ďalšie časti relácie, ktoré nám pomôžu pri vzdelávaní našich detí," uviedla.

Tumenca Khere - S vami doma pripravuje televízne štúdio RTVS v Košiciach v úzkej spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, ďalej s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a s ďalšími relevantnými odbornými inštitúciami - Haliganda, Centrum Mirabilis, Nadácia pre deti Slovenska, Romed, Teach for Slovakia a Deti nepočkajú.