RTVS napriek súčasnej náročnej situácii, ktorá si vyžiadala rozdelenie spravodajského tímu do menších zmenných skupín, pripravuje oveľa väčší objem spravodajského vysielania v rámci služby verejnosti. Každý pracovný deň vysiela televízna časť sedem a počas víkendov štyri spravodajské relácie vrátane večerného špeciálu. V nich sa v prevažnej miere sústreďuje na dianie súvisiace s pandémiou koronavírusu a jej vplyvom na všetky oblasti života na celom Slovensku, či už zdravia, ekonomiky, sociálnej sféry, kultúry, marginalizovaných skupín obyvateľstva, školstva až po vedu a výskum. Príspevky z regiónov, ktoré pripravujú regionálni redaktori RTVS, tvoria viac ako polovicu obsahu hlavných televíznych spravodajských relácií. Zvyšné príspevky o boji s koronavírusom zo zasadnutí krízového štábu a Vlády SR majú zásadný dosah na všetkých občanov Slovenska.

Rovnako Rádiožurnál Rádia Slovensko denne pripravuje v priemere dva až tri príspevky z diania v regiónoch.

RTVS sa dianiu v regiónoch vo všetkých kútoch Slovenska venuje aj vo vysielaní rádií Regina Západ, Stred a Východ. Ich spravodajské a publicistické bloky sú prioritne venované koronavírusu a opatreniam, ktoré samosprávy prijímajú. Všetky tri Reginy majú každú hodinu v správach od 6:00 do 16:00 prioritne regionálne príspevky, rovnako ako v 25 minútovom žurnále o 17:00. Zároveň rádiá Regina denne prinášajú konkrétne ľudské príbehy spolupatričnosti, pomoci a solidarity zo všetkých regiónov a vo vysielaní upozorňujú na podvodníkov, ktorí zneužívajú súčasnú situáciu. Rozhlasové reportáže sa zameriavajú aj na seniorov a ich osvetu. Dostávame množstvo pozitívnych ohlasov od poslucháčov na to, že sa všetky dôležité informácie zo svojho regiónu dozvedia práve z vysielania Rádia Regina.

Téme koronavírusu a opatreniam samospráv sa v pracovné dni naživo na Dvojke venuje magazín Regina, ktorý pripravujú Štúdia RTVS v Banskej Bystrici a Košiciach. Problematike boli od jeho vypuknutia v podstatnej miere venované všetky vysielania magazínu. Tvorcovia oslovili množstvo hostí a odborníkov z jednotlivých regiónov Slovenska, zo štátnej správy i samosprávy. Pozreli sa aj na zložitú situáciu prostredníctvom lekárov, právnikov, lekárnikov, psychiatrov, zástupcov ZMOS-u, sociálnych skupín i národnostných menšín, žiakov, študentov aj dôchodcov. Analyzovali situáciu v súvislosti so zásobovaním potravinami v niektorých obciach a s nedostatkom krvi od darcov. Mapovali situáciu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, na košickom letisku, v regionálnych lekárňach a nemocniciach. Priniesli informácie o činnosti VÚC, mestských i obecných zastupiteľstiev. Upozorňovali tiež na zmenené podmienky v kúpeľnej liečbe a pri výdaji stravy pre dôchodcov.