Rádio Devín zaradí od februára do vysielania niekoľko noviniek a zmien. Poslucháči sa môžu tešiť na nové relácie aj elektronický prehľad správ a aktualít z oblasti umenia a kultúry.

Bratislava, 30. január 2020


Pri príležitosti Roku slovenského divadla pripravilo Rádio Devín cyklus polhodinových relácií Desať dekád divadla.sk, v ktorom spracuje rozhlasové dejiny slovenského divadla. „Tento unikátny projekt sa uskutoční v odbornej garancii prof. Vladimíra Štefka, so zapojením významných slovenských teatrológov a odborníkov. Jeho ambíciou je zachytiť všetky dôležité a relevantné oblasti slovenského divadla a okrem zásadných historických míľnikov slovenského divadla, profilov vybraných osobností, zmapuje aj regionálne divadelné špecifiká a divadelné centrá," priblížil intendant Rádia Devín Peter Janků. Poslucháči si cyklus môžu vypočuť od februára každú nedeľu o 16:30.

Relácia Ikony slovenského divadla v rámci Ars litery prinesie rozhovory, spomienky a reflexiu profesionálneho života osobností a legiend slovenského divadla. Priestor dostanú herci, režiséri, scénografi, teatrológovia či choreografovia z rôznych regiónov Slovenska. Reláciu bude Rádio Devín vysielať každý piatok o 17:00.

Úteky za železnú oponu je cyklus 20 autorských relácií Pavla Smolíka. V nich sa bude venovať príbehom ľudí z 50 rokov minulého storočia, ktorí zvolili riskantnú cestu za slobodou útekom cez štátne hranice. Premiéra prvého príbehu je naplánovaná na 2. februára o 14:00 a následne každú druhú nedeľu v rovnakom čase.

Súčasťou vysielania počas pracovných dní o 13:30 sa stane Hudba.sk. V relácii Rádio Devín priblíži slovenských hudobných autorov i textárov náročnejších hudobných žánrov, ktoré sú súčasťou jeho portfólia.

Pôvodným slovenským operám bude v sobotu od 19:00 venovaných 12 večerov v relácii Operné Rádio Devín.

Po niekoľkých skúšobných týždňoch ponúka Rádio Devín poslucháčom Newsletter RTVS: Kultúra a umenie. Vďaka tomuto jedinečnému projektu dostanú odberatelia každý piatok poobede elektronický prehľad správ a aktualít z oblasti umenia a kultúry. Archív newsletterov je dostupný tu >>.

Na odber sa je možné prihlásiť tu >>

Zmeny od februára v týždennej štruktúre 0:00 až 19:00

- od 6:00 do 6:30 je do programu zaradená relácia Čítanie na pokračovanie

- poludňajšie Čítanie na pokračovanie sa posúva z 13:30 na 13:00

- o 13:30 sa vysiela relácia Hudba.sk

Zmeny vo večernej štruktúre - v pondelok až piatok

- v utorok o 19:00 sa budú každý druhý týždeň medzi sebou striedať relácie Bluetime a Bližšie k jazzu

- v stredu o 19:00 sa vysiela relácia Exkluzívne z jazzových pódií

- vo štvrtok o 20:00 sa vysiela relácia Fenomény

Zmeny v štruktúre - sobota

- o 22:30 sa vysiela relácia Fakty, venovaná literatúre faktu

- o 23:00 sa vysiela relácia Musica slovaca sobota

Zmeny v štruktúre - nedeľa

- o 6:00 sa vysiela repríza relácie Desať dekád divadla.sk

- o 14:00 každú druhú nedeľu sa vysiela premiéra relácie Úteky za železnú oponu

- relácia Hrá SOSR sa bude vysielať o 15:30

- o 16:30 sa budú vysielať premiérové časti relácie Desať dekád divadla.sk