Kultúrne priestory Trnavy budú od 10. do 12. júna patriť rozhlasovej hre a jej tvorcom. V pondelok sa začína Festival rozhlasovej hry, na ktorom bude súťažiť po 10 titulov v kategóriách nad 30 minút a do 30 minút. Pre širokú verejnosť je tiež pripravený bohatý sprievodný program.

Bratislava 6. jún 2019


Podstatná časť verejných počúvaní súťažných 20 hier, ktoré Slovenský rozhlas vytvoril za uplynulé dva roky, sa odohrá v Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave. Cieľom festivalu je nielen ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov, ale tiež posilnenie záujmu poslucháčov o kráľovnú rozhlasových žánrov. „Umenie rozhlasovej dramatickej tvorby vnímame ako šancu dostať do vysielania hlbší obsah a umeleckú reflexiu bežne žitej skutočnosti. Rozhlasové hry môžu byť dôvodom na spomalenie v každodennej hektike, ale môžu aj vyburcovať z letargie, lebo ich témy majú často veľmi blízko k neuralgickým bodom našej minulosti aj problematickej súčasnosti. Tak ako každé naozajstné umenie môžu nastavovať zrkadlo našim vzťahom, frustráciám i radostiam," uviedla výkonná riaditeľka festivalu a vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Návštevníci festivalu sa môžu napríklad zúčastniť besedy so spisovateľmi Michalom Hvoreckým, Veronikou Šikulovou a Pavlom Rankovom, ako aj predstavenia študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení.

Svieže a dynamické ráno na Trojičnom námestí v Trnave zabezpečí v utorok 11. júna od 6:30 špeciálne vysielanie relácie Dobré ráno, Slovensko s moderátormi Rádia Slovensko Ivanou Ilgovou, Romanom Bombošom a hudobným hosťom Robom Opatovským. Rádio Devín ako hlavný partner festivalu sa z foyeru Divadla Jána Palárika prihlási od 14:00 živými reláciami Ladenie Rádia Devín s Andreou Makýšovou a Ars litera s Danielou Kapitáňovou a Gabrielou Magovou.

V Synagóge - Centre súčasného umenia je v utorok o 19:00 pripravený komponovaný večer slova a hudby Rádio Devín na cestách. Pozvanie na diskusiu prijali režiséri rozhlasových hier Patrik Lančarič, Kamil Žiška, Ján Mikuš, Ľuboš Machaj, Milena Lukáčová, Hana Rodová, Peter Janků a Laco Kerata.

Vyvrcholením Festivalu rozhlasovej hry bude v stredu 12. júna o 19:00 záverečný slávnostný večer. Vo Veľkej sále Divadla Jána Palárika sa za prítomnosti generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča vyhlásia výsledky. O víťazoch rozhodne odborná porota na čele s predsedom Pavlom Rankovom.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke http://www.frh.rtvs.sk/.

Kompletný program Festivalu rozhlasovej hry

Pondelok 10. 6. 2019

9:00 - 9:15

Otvorenie pracovnej časti festivalu, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:15 - 16:30

Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:00 - 16:30

Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja Fándlyho

9:00 - 11:00

Workshop Naša zabudnutá klasika. Michaela Materáková a Adam Hanuljak. Gymnázium Jána Hollého

10:00 - 12:00

Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým. Moderuje Zuzana Belková, Gymnázium Jána Hollého

10:00 - 12:00

Beseda s rozhlasovými tvorcami. Peter Janků, Hana Rodová, Egon Tomajko, Gymnázium Angely Merici

17:00 - 18:00

Projekt „ROZHLAS - TEXT - JAVISKO". Scénická prezentácia textov projektu Fórum mladých autorov 6,

Kultúrne centrum Malý Berlín. Texty a účasť študentiek dramaturgie 2. ročníka odboru Dramaturgia a dramatická tvorba - Barbora Mináriková, Veronika Frtúsová, Kateřina Quisová, Michaela Hriňová.

19:00 - 20:00

Úvodný slávnostný večer festivalu. Hudobná hostka Jana Andevská, moderujú Jarmila Vitovičová a Štefan Chrappa. Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

Utorok 11. 6. 2019

6:30 - 9:00

Dobré ráno, Slovensko s Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom. Hudobný hosť Robo Opatovský, pred Divadlom Jána Palárika

9:00 - 16:30

Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:00 - 16:30

Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja Fándlyho

9:00 -16:00 Odborný seminár o aktuálnom stave rozhlasovej hry, Koncertná sála Západoslovenského múzea

14:00 - 16:00

Ladenie Rádia Devín s Andreou Makýšovou Volárovou. Hudobný hosť DUŠKA - Ági Kazai & Štefan

Uhriňák, Foyer Divadla Jána Palárika

16:00 - 17:00

Ars litera s Danielou Kapitáňovou a Gabrielou Magovou na tému Trnava. Hudobný hosť DUŠKA - Ági Kazai & Štefan Uhriňák, Foyer Divadla Jána Palárika

14:00 - 17:00

Prezentácia produkcie Združenia vydavateľov a kníhkupcov, Foyer Divadla Jána Palárika

17:00 - 18:00

Beseda so spisovateľom Pavlom Rankovom, moderuje Jarmila Vitovičová. Knižnica Juraja Fándlyho

19:00 - 20:30

Rádio Devín na cestách so Zuzanou Belkovou. Komponovaný večer slova a hudby. Hudobný hosť: Jozef Lupták a Boris Lenko, Synagóga - Centrum súčasného umenia

20:30 - 21:00

Kamil Mikulčík a Pacora trio, Synagóga - Centrum súčasného umenia

Streda 12. 6. 2019

9:00 - 16:30

Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:00 - 16:30

Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja Fándlyho

9:00 - 11:00

Workshop Fórum mladých autorov. Peter Pavlac a Mário Drgoňa, Gymnázium Jána Hollého

10:00 - 12:00

Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou. Moderuje Zuzana Belková, Gymnázium Jána Hollého

17:00 - 18:00

Alfonz Bednár: Kolíska. Predstavenie študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení,

Kultúrne centrum Malý Berlín. Novela Alfonza Bednára spája dve časové roviny - zachytáva udalosti počas vojny a súdne procesy v 50-tych rokoch. Dramatizácia a réžia: Rebeka Valábková, scéna: Patrícia Dobáková, kostýmy: Martin Puškár, produkcia: Simona Benčuriková, Aisté Šnipaityté,

účinkujú: Ráchel Šoltésová, Romana Ondrejkovičová, Filip Šebesta, Krištof Melecsky, Peter Kiss,

Kristián Kozmenko, Martin Zachar, pedagogické vedenie: Michal Vajdička, Roman Polák, Peter Čanecký, Beáta Seberíniová

19:00 - 20:30

Záverečný slávnostný večer festivalu. Moderuje Michal Jánoš. Hudobný hosť Swing Society Orchestra,

Veľká sála Divadla Jána Palárika