V jesennej programovej štruktúre RTVS sa objaví premiérový formát šou Remeslo má zlaté dno, ktorá prinesie divákom jedinečné príbehy remeselníkov, ktorí svoj život a prácu zasvätili tradičnému remeslu. Diváci sa tak môžu tešiť na život v kováčskej dielni, výrobu kachlíc, výroba modrotlače, spracovanie tkaniny a ďalšie.

Bratislava 4. júla 2018

V dnešnej dobe tradičné remeslá strácajú svoj prakticky význam pre rozvoj spoločnosti. Ich historický a umelecký odkaz z hľadiska kultúrneho dedičstva je neodmysliteľný.

Zábavná docushow z dielne RTVS a produkčnej spoločnosti goodtv Remeslo má zlaté dno je novým žánrom, ktorý prinesie divákom dostatok informácií a faktov o tradičných slovenských remeslách.

Som veľmi rád, že môžem byť od začiatku súčasťou novej pripravovanej šou Remeslo má zlaté dno, ktorá ponúkne jedinečné ľudské príbehy, krásu a tradíciu remesiel na Slovensku, ktorá prežíva vďaka láske a nadaniu remeselníkov, ktorí sa ňou reálne aj živia. Pevne verím, že programom oslovíme širokú verejnosť a dáme šancu ľudom prijať nové výzvy a naučiť sa niečo nové," povedal programový riaditeľ RTVS Marek Ťapák.

V deviatich epizódach sa predstaví šesť zaujímavých remeselníkov, z ktorých každý si vyberie 3 učňov. Počas 8 týždňov im odovzdajú svoje skúsenosti z kováčskej dielne, výroby kachlíc, výroba modrotlače, tkaniny a ďalšie. V závere na základe skúšky zručnosti si remeselníci vyberú do finále dvoch učňov. Jednému z nich sa tak podarí naučiť remeslu, ktoré mu môže zmeniť život.

Široká verejnosť sa môže do novej šou prihlásiť do augusta formou motivačných listov v ktorých zdôvodnia svoju účasť a motiváciu v novej šou Remeslo má zlaté dno.

Viac informácií o pripravovanej novej šou prinesie RTVS na facebook.com/Remeslomazlatedno