Vyhodnotenie ponuky na programový formát – 100. výročie Slovenského národného divadla