RTVS sa ostro ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam, ktoré odzneli v utorok 30. januára na zasadnutí Výboru NR SR pre kultúru a médiá a následne aj v tlačovej správe strany SPOLU - občianska demokracia. Poslankyňa za túto stranu Viera Dubačová a aj tlačová správa hovorili o 18-miliónovej pokute, ktorú Slovenskému rozhlasu spôsobilo predčasné vypovedanie obchodnej zmluvy so spoločnosťou PSMA. Nerozumieme, ako sa k sume 18 miliónov eur prišlo, a zároveň žiadame o vysvetlenie týchto údajov, keďže voči Slovenskému rozhlasu/RTVS sa nikdy takáto pokuta neuplatňovala.


Informácie o tom, že slovenské súdy rozhodli v spore s PSMA v neprospech RTVS a že verejnoprávny vysielateľ má zaplatiť takmer 2,4 milióna eur (nie 18 miliónov eur), nie sú žiadnou novinkou. Medializovali sa ešte koncom roka 2016.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník veľmi rád príde na Výbor NR SR pre kultúru a médiá ozrejmiť poslancom celú situáciu.

Ako už RTVS uviedla, výsledok súdneho konania so spoločnosťou PSMA bol dôsledkom nedôsledného prístupu Slovenského rozhlasu, za vtedajšieho vedenia generálnej riaditeľky Miroslavy Zemkovej, k ochrane svojich práv a záujmov v súdnom konaní so spoločnosťou PSMA. Hoci žaloba spoločnosti PSMA bola Slovenskému rozhlasu doručená v marci 2007, k tejto žalobe sa písomne nevyjadril a ani sa nezúčastnil nariadeného pojednávania. Na skutočnosť, že rozhlas nemal právne zastúpenie na súdoch a ani im neposlal vyjadrenie, poukazovalo aj vedenie RTVS za šéfovania Václava Miku. Verejne sa vyjadrili, že budú analyzovať postup vedenia Slovenského rozhlasu v súdnom konaní.

Prvostupňový súd konštatoval, že Slovenský rozhlas bol v spore úplne pasívny a v roku 2007 rozhodol v prospech spoločnosti PSMA. Tento prvostupňový rozsudok potvrdil následne krajský súd svojím rozsudkom z roku 2008. Slovenský rozhlas nevyužil možnosť podať voči rozhodnutiu krajského súdu dovolanie. Situáciu sa snažila napraviť Generálna prokuratúra, ktorá podala voči rozsudku krajského súdu mimoriadne dovolanie. Toto mimoriadne dovolanie považoval Najvyšší súd za dôvodné, a preto rozsudky všeobecných súdov v prospech spoločnosti PSMA zrušil. PSMA sa následne obrátila na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý jej sťažnosti v roku 2015 vyhovel. V svojom rozsudku poukázal na skutočnosť, že mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora bolo podané napriek tomu, že všeobecné súdy skonštatovali, že Slovenský rozhlas si v súdnom konaní neuplatňoval svoje práva v náležitou starostlivosťou. Vzhľadom na rozhodnutie ESĽP krajský súd v roku 2016 rozhodol rovnako, ako už rozhodol predtým, teda v prospech PSMA, a to napriek tomu, že Najvyšší súd považoval mimoriadne dovolania Generálnej prokuratúry za dôvodné.

Exekútor na základe prehratého súdneho konania v roku 2016 preto v októbri minulého roka strhol z obchodného účtu RTVS 2.358.441 eur. O súdnom spore bola pravidelne a riadne informovaná aj Rada RTVS, rovnako o skutočnosti, že predmetná suma bude vyplatená v roku 2017.