Relácia Občan za dverami, zameraná na problémy občanov v sporoch s úradmi a inštitúciami sa obsahovo rozšíri o ďalšie reportáže. Pomôže tomu posilnenie redakcie o redaktorov doteraz pôsobiacich v Reportéroch. Obe redakcie sa tak po 15. januári zlúčia do jednej.


Posilnená a obsahovo bohatšia relácia Občan za dverami zaujme aj priestor v pondelkovom večernom vysielacom čase Reportérov. O zlúčení do jednej redakcie sa dohodlo dnes na stretnutí generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, riaditeľa Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky Juraja Rybanského a vedúceho odboru televízneho spravodajstva Borisa Chmela s redaktormi Občan za dverami a Reportéri.

O dočasnom pozastavení vysielania relácie Reportéri sa rozhodlo z viacerých dôvodov. Základný je ten, že svojou kvalitou nezodpovedala nárokom, aké má relácia tohto typu spĺňať – témami, ani ich spracovaním. Tematický rámec bol neujasnený, pohyboval sa od občianskej problematiky cez podnikateľskú, politickú až po historickú. Uchopenie tém bývalo problematické z hľadiska smerovania, záberu, výberu a vyváženosti zastúpenia strán, v reportážach sa vyskytovalo mnoho faktografických chýb a nenáležitých uzáverov, čo generovalo stále vyšší počet oprávnených sťažností a žalôb zo strany dotknutých subjektov, čo následne stálo a stojí ďalších zamestnancov i celú RTVS nemálo času, energie a financií na urovnanie sporov.

Sekcia výskumu programu a vývoja formátov sa preto začne zaoberať zmenou súčasného formátu relácie Reportéri tak, aby zodpovedala aktuálnym požiadavkám moderného investigatívneho formátu.