Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje súbeh námetov na pôvodnú rozhlasovú tvorbu v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (MK 57/2017/M) na roky 2018 – 2022 a podľa § 3 písm. k) Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Podrobnosti v prílohe