Dňa 17. apríla 1927 sa na východnom Slovensku začala písať história rozhlasu v Košiciach. Pravidelné vysielanie bolo po prvýkrát spustené v provizórnom štúdiu v dome na rohu Poštovej a Hradbovej ulice.


Program pozostával z prednášky, prednesu poézie, rozprávok a niekoľkých hudobných skladieb. Na prvom vysielaní z Košíc sa podieľali Jozef Martinka, Alois Zbavitel, Mária Oravcová, recitátor Emil Rusko, klaviristka Mária Hemerková, huslistka Alžbeta Steinová a violončelista Ákos Paulusz. Prvým účinkujúcim hudobným súborom bolo kvarteto, ktoré zostavil František Kozák. Hudobné vysielanie viedol Vojtech Měrka, slovesné Jozef Joštiak a o techniku sa staral Karel Stuchlý.

Rozhlasové vysielanie prešlo za 90 rokov mnohými zmenami. Na jeho príprave a realizácii sa podieľalo niekoľko generácií „rozhlasákov", špeciálnu spomienku si zaslúžia hlavne tí, ktorí sa tohto výročia nedožili - Anton Prídavok, Dezider Kardoš, Vojtech Adamec, Martin Hruška, Karol Jančošek, František Gomolčák či Štefan Kasarda.

Košické rozhlasové štúdio vo svojej súčasnej podobe pripravuje vysielanie Rádia Regina, Rádia Devín a Rádia Patria. Ponúka spravodajstvo, publicistiku, hudobné a hudobno-slovné programy či literárno-dramatické relácie mnohých žánrov. Okrem vysielania organizuje verejné nahrávky z hudobných podujatí, festivalov a súťaží, v neposlednom rade i prezentačno-propagačné podujatia.

Pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania z Košíc sa v utorok 18. apríla po 11:00 uskutoční priamy prenos zo slávnostného odhalenia pamätnej tabule na prvej rozhlasovej budove na Poštovej, odvysiela ho Rádio Regina.

„Predovšetkým by som chcel rozhlasovému vysielaniu v Košiciach zaželať minimálne ďalších 90 rokov úspešného napredovania a verím, že i ďalšie generácie poslucháčov budú mať k nemu tak blízko, ako tie súčasné," uviedol výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice Juraj Hidvéghy. „V rámci osláv počas celého roka do vysielania Rádia Regina Východ zaraďujeme relácie, ktoré sú s týmto výročím a históriou košického rozhlasu späté. Poslucháči sa môžu tešiť na unikátne historické zvukové nahrávky s umeleckým slovom, publicistikou a hudbou z nášho archívu, ako aj rozhovory s bývalými pracovníkmi rozhlasu či osobnosťami, ktoré k nemu majú blízko. Aj v nasledujúcich dňoch sme spoločne s košickými kolegami pripravili naozaj bohatú programovú ponuku. K najzaujímavejším programom bude patriť rozhlasový dokument Splnený sen či Rekonštrukcia rozhlasového vysielania z roku 1927, ktorú odvysielame 18. apríla. Výročie si pripomenú aj kolegovia v Rádiu Devín, Rádiu Pyramída či Rádiu Slovensko," dodal J. Hidvéghy.


Programová ponuka k 90. výročiu rozhlasového vysielania z Košíc

17. 4. 2017 Rozhlasový dokument k 90. výročiu rozhlasového vysielania z Košíc
Rádio Regina Východ 10:05-11:00
Rádio Regina Stred a Rádio Regina Západ 13:05-14:00

18. 4. 2017 Rekonštrukcia rozhlasového vysielania z r. 1927 vo Veľkom štúdiu
Rádio Regina Východ 9:05-10:00

Aj ty si rozhlas! Rozhovory s bývalými rozhlasákmi; moderujú Jana Pataráková a Vojtech Bačo vo Veľkom štúdiu na Moyzesovej 7 v Košiciach
Rádio Regina Východ 10:05-12:00


Priamy prenos zo slávnostného odhalenia pamätnej tabule na bývalej rozhlasovej budove na Poštovej ulici 12 v Košiciach za účasti primátora mesta Košice Richarda Rašiho; moderujú: Dušana Štecová a Ján Kondor;
Rádio Regina 11:05-11:20

Rozhlasová potulka so sprievodcom Milanom Kolcunom zo štúdia č. 3;
Rádio Regina Východ 14:05-16:00

19. 4. 2017 Prvenstvá rozhlasu v Košiciach;
Rádio Regina Východ 9:05

20. 4. 2017 Rozhlasový orchester;
Rádio Regina Východ 9:05

20. 4. 2017 Rozhlas na Poštovej ulici
Rádio Regina Východ 9:05

19. 4. - 21. 4. 2017 a 24.-28.4. 2017 Aj ty si rozhlas! Rozhovory so súčasnými rozhlasákmi;
Rádio Regina Východ 10:10-11:00