Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejňuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Viac informácií nájdete tu:

Voľba generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska - výzva (PDF, 232kB)
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov GR RTVS
(RTF, 65kB)


„RTVS v záujme predísť zmätočným alebo čiastkovým zdrojom informácií pripravila s predstihom pre všetkých kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS ucelený súbor dokumentov. Tento fakticky a vecne zachytáva všetky oblasti činnosti RTVS. Materiál bol osobitne spracovaný pre tento účel a slúži výhradne pre kandidátov uchádzajúcich sa o post generálneho riaditeľa RTVS. Uvedené dokumenty je možné vyžiadať prostredníctvom mailu: kandidatura@rtvs.sk najneskôr do 10. 5. 2017.“