Analógový spôsob príjmu – FM, SV vysielanie

Digitálny spôsob príjmu – internetové vysielanie, mobilné aplikácie, satelitné vysielanie a pozemné vysielanie v systéme DAB+“

Ukončenie prevádzky strednovlnného vysielača Rimavská Sobota

Rozhlas a televízia Slovenska dňa 31.1.2022 ukončí prevádzku strenovlnného rozhlasového vysielača SV Rimavská Sobota v lokalite Uzovská Panica na frekvencii 1521 kHz.

Vysielač v lokalite Rimavská Sobota vysielal s vyžiareným výkonom 10 kW a slúžil na šírenie národnostného vysielania Radia Patria v čase o 6:00 ráno do 18:00 večer. V nočných hodinách ho dopĺňalo vysielanie programovej služby RTVS Rádio Devín.

Rozhodnutie RTVS odzrkadľuje zmenu poslucháčskych preferencií a umožňuje RTVS pokračovať v modernizácii rozhlasového pozemného vysielania. Finančné prostriedky doposiaľ určené na šírenie signálu prostredníctvom strednovlnného vysielača Rimavská Sobota budú s investované do rozvoja digitálnych služieb Slovenského rozhlasu, najmä do vysielania DAB+.