Výpis uznesení z 14. septembra 2022 (PDF, 288kB)

Zápis zo 14. septembra 2022 (PDF, 895kB)

Zvukový záznam (MP3, 174.8MB)