Rozhlas a televízia Slovensko opätovne zaraďuje do programovej ponuky televíznu programovú službu Trojka.

Trojka bude opätovne dostupná pre všetkých našich divákov na všetkých distribučných platformách. Promo vysielanie bude spustené 7. júna.

Vysielanie programovej služby Trojka začne 10. júna o 6:00 ráno.

Diváci satelitnej televízie Skylink nájdu Trojku na satelitnej pozícii Astra 23,5°E

Parametre distribúcie
Frekvencia: 11 954 MHz
Polarizácia: Horizontálna
Modulácia: DVB-S2/8PSK
FEC: 2/3
Symbol. rýchlosť: 29 900 KS/s
Bitrate: 24 Mbit/s

Programová ponuka
Programy Kompresia
Jednotka HD H.264
Dvojka HD H.264
Trojka SD H.264
RTVS 24 HD H.264
Sport HD H.264

Na väčšine satelitných prijímačov dôjde k automatickému preladeniu. Ak sa tak nestane, divák si spustí vyhľadanie nových kanálov na svojom prijímači.

Účastnícke karty Skylink aj satelitné karty RTVS budú automaticky aktualizované o možnosť dekódovať nový televízny okruh RTVS Šport.

Trojka na anténe:

Diváci, ktorí prijímajú televízne vysielanie cez anténu budú môcť Trojku prijímať nasledovne:

Terestriálna distribúcia RTVS: MUX1, DVB-T2

Programy Kompresia
Dvojka HD H.264
Sport HD HEVC


Terestriálna distribúcia RTVS: MUX3, DVB-T

Programy Kompresia
Jednotka HD H.264
Dvojka SD H.264
Trojka SD H.264
RTVS 24 SD H.264
Sport HD H.264


Kábloví operátori:

Diváci s príjmom cez káblového resp. IPTV operátora a všetci ostatní diváci platenej televízie nájdu po 7. júne televízny okruh Trojka v programovej ponuke. Ak sa tak nestane do 10. júna, bude potrebné obrátiť na kontaktné centrum svojho poskytovateľa televízneho vysielania.

RTVS ukončila distribúciou MPEG-2. Na príjem programových služieb RTVS je potrebné mať zariadenia podporujúce minimálne MPEG-4 kompresný štandard.