SV vysielanie
Lokalita Frekvencia Výstupný výkon vysielača
Čižatice 702 kHz  5 kW
Nitra - Jarok 1098 kHz 25 kW
Rimavská Sobota 1521 kHz 10 kW