Pre absolventov stredných a vysokých škôl je možné začať kariéru v RTVS aj účasťou na absolventskej praxi o dĺžke 3 až 6 mesiacov, vo vyštudovanom odbore.

Absolventská prax je zabezpečená v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V rokoch 2014 - 2015 sme zabezpečili prax absolventom rôznych študijných odborov. Praktické skúsenosti tak získali absolventi špecializovaní na strih, zvukovú a obrazovú techniku, fotografický dizajn, kulturológiu, hudobnú vedu, ekonomiku a kontroling.

V roku 2016 pokračujeme a opäť radi poskytneme absolventskú prax v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, podľa potrieb RTVS.

O absolventskú prax sa môže uchádzať absolvent spĺňajúci tieto podmienky:

•    predloží svoj konkrétny projekt, ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať
•    alebo sa prihlási žiadosťou na konkrétnu zverejnenú absolventskú pozíciu.


Absolvent musí spĺňať nasledovné podmienky:


•    je mladší ako 26 rokov a je evidovaný na príslušnom Úrade práce (podľa trvalého bydliska)
•    ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi
•    a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie trvajúce nepretržite 6 a viac mesiacov.

   Pri výbere konkrétnej absolventskej pozície je potrebné spĺňať podmienku absolvovania požadovaného študijného odboru ako posledného v poradí.

   Absolventi spĺňajúci zákonom dané požiadavky sa môžu bližšie informovať aj o všetkých zákonom daných podmienkach, vrátane odmeňovania, na príslušnom Úrade práce.

   Po absolvovaní praxe absolvent dostane potvrdenie a písomné hodnotenie zo strany RTVS.   AKTUÁLNE VOĽNÉ POZÍCIE PRE ABSOLVENTOV:


   Administratívny pracovník (Odbor rozpočtu a kontrolingu)
   – miesto výkonu práce: Bratislava
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - Gymnázium, Obchodná akadémia
   ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupeň - odbor: manažment, obchod, financie, ekonomika

   Asistent kamery - miesto výkonu práce: Bratislava
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba, kamera, zvuk, strih

   Asistent kamera/zvuk/strih (Štúdio RTVS Banská Bystrica) - miesto výkonu práce: Banská Bystrica
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá
   ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: multimédiá

   Pomocný technik (Sekcia techniky – vysielacia, štúdiová, prenosová, záznamová, spravodajská technika, servis) – miesto výkonu práce: Bratislava
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: elektrotechnika, obrazová a zvuková technika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie
   ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupňa – odbor: elektrotechnika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie

   Asistent produkcie - administratíva (Rozhlas) – miesto výkonu práce: Bratislava
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: obchodná akadémia, produkcia a pod.
   ukončené VŠ vzdelanie - odbor: televízna a rozhlasová produkcia

   Asistent strihu (Štúdio RTVS Košice) - miesto výkonu práce: Košice
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: obrazová a zvuková tvorba, elektrotechnika, multimédiá, grafika, animovaná tvorba, masmediálna tvorba, fotografický dizajn a videotvorba a pod.
   ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: multimédiá, strih

   Asistent kamery (Štúdio RTVS Košice) - miesto výkonu práce: Košice
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba, kamera, zvuk, strih

   Web editor (Radio Slovakia International) - miesto výkonu práce: Bratislava
   podmienka: ukončené VŠ vzdelanie – žurnalistika, masmediálna komunikácia, politológia, tlmočníctvo a prekladateľstvo. Cudzie jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ na úrovni C1, C2

   Administratívny pracovník (Odbor obchodu) – miesto výkonu práce: Bratislava
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - Gymnázium, Obchodná akadémia
   ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: manažment, obchod

   Redaktor/produkčný (Rádio_FM) – miesto výkonu práce: Bratislava
   podmienka: ukončené VŠ vzdelanie - odbor: televízna a rozhlasová produkcia, žurnalistika, filmová a televízna tvorba a pod.

   Operátor - grafik (Štúdio RTVS Banská Bystrica) - miesto výkonu práce: Banská Bystrica
   podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: grafika, obrazová a zvuková technika, multimédiá
   ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: grafika, multimédiá


   Prihláste sa prostredníctvom nášho formuláru a nezabudnite uviesť názov praxe, o ktorú máte záujem. Vyplnený formulár spolu s profesijným životopisom nám pošlite na kariera@rtvs.sk .